Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

RUP Kloostertuin

De eerste maanden van 2015 werd er een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kloostertuin’.
Tijdens het openbaar onderzoek werden 10 bezwaarschriften ingediend ter attentie van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro). Na zorgvuldig overleg heeft de gecoro een advies uitgebracht aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft beslist het advies van de gecoro te volgen en heeft in zitting van 29 juni 2015 het RUP Kloostertuin definitief vastgesteld. Deze vaststelling werd op 3 september 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
U kunt hier het vaststellingsbesluit, het ruimtelijk uitvoeringsplan (bestaande uit meerdere delen) en het advies van de gecoro raadplegen.

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53


Openingsuren
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV