Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Structuurplannen


Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er werd voor geopteerd om de structuurplanning in Vlaanderen op drie niveaus te voeren. Deze drie planningsniveaus werden gekoppeld aan de drie bestuursniveaus in Vlaanderen: het gewest, de provincies en de gemeenten.

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen


 • doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang en van bovengewestelijk belang;
 • bevat aanwijzingen of desgevallend bindende bepalingen over de inhoud van de provinciale (en eventueel gemeentelijke) structuurplannen, zowel formeel (taakomschrijving) als inhoudelijk (krijtlijnen van de invulling van de taak);
 • bevat naast bindende bepalingen over de uitvoering die op gewestelijk niveau moet gebeuren, ook bindende bepalingen over de uitvoeringstaken (voor uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) die aan de provincies (en eventueel de gemeenten) worden opgedragen.

 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan


 • doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van bovenlokaal belang die niet van gewestelijk belang zijn;
 • bevat aanwijzingen of desgevallend bindende bepalingen over de inhoud van de gemeentelijke structuurplannen, zowel formeel (taakomschrijving) als inhoudelijk (krijtlijnen van de invulling van de taak);
 • bevat naast bindende bepalingen over de uitvoering die op provinciaal niveau moet gebeuren, ook bindende bepalingen over de uitvoeringstaken (voor uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan) die aan de gemeenten worden opgedragen.

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan


 • doet uitspraak over de structuurbepalende elementen van lokaal belang;
 • bevat bindende bepalingen over de uitvoering ervan door de gemeente.

 

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53


Openingsuren
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV