Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Raad van Bestuur van het PWA

De Raad van Bestuur van het PWA van Wezembeek-Oppem is paritair en proportioneel samengesteld uit 12 leden.
De helft van de leden bestaat uit leden aangeduid door de Gemeenteraad volgens de verhouding tussen meerderheid en minderheid.
De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners van de organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.
De samenstelling van de Raad van Bestuur is identiek aan deze van de Algemene Vergadering.

Dagelijks bestuur
Voorzitter    Crêvecoeur, Jean LB-UNION
Onder-voorzitter Geers, Koen ABVV
Secretaris Geerseau-Desmet, Nicole LB-UNION
Penningmeester Lievens, Michel LB-UNION


Raadsleden
Hermans, Jan ACV
Nijs, Walter ACV
Lauwers, Michel ABVV
Goudmaeker, Albert ACLVB
Duerinckx, Ghislaine WOplus
Servranckx, Anne Marie LB-UNION
Bernard, Béatrice LB-UNION
Walraet, Jan BOERENBOND

PWA-beambte, aangesteld door de RVA : ERKENS Evelyne
Contact
Milieuraad Wezembeek-Oppem

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

wezembeek-oppem@
milieuraad.be


Milieuambtenaar: Bart FILLÉ
( 02 783 12 66
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV