Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

PWA Gebruikers

Wat is een PWA?

Wie kan beroep doen op het PWA?

Welke activiteiten kunnen via het PWA uitgevoerd worden?

Door wie worden de activiteiten uitgevoerd?

Wie komt in aanmerking?

Hoe doet u een aanvraag naar hulp?

Wat kost het u als gebruiker van het systeem?

Wenst u meer informatie?


Wat is een PWA?Een PWA is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door de gemeente. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

Wie kan beroep doen op het PWA?Privépersonen woonachtig in de gemeente, plaatselijke overheden zoals gemeenten en OCMW's, VZW's en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven in de land- en tuinbouw uit de gemeente Wezembeek-Oppem, kunnen activiteiten laten uitoefenen door PWA-werknemers.

Welke activiteiten kunnen via het PWA uitgevoerd worden?Er is op het PWA-kantoor een volledige activiteitenlijst te consulteren.
Een paar voorbeelden:


Bij privépersonen:

 • kleine tuinwerken (gras maaien, onkruid wieden, bladeren en sneeuw ruimen, snoeien,….)
 • kinderopvang (voor- en naschoolse opvang thuis, maaltijdbegeleiding en kinderbewaking in de scholen, …)
 • hulp en begeleiding bij bejaarden, zieken en gehandicapten ( vergezellen naar allerlei diensten,…)
 • hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten
 • kleine onderhouds-en herstellingswerken in en rond de woning ( schilderwerkjes, reparaties,….)
 • dierenoppas


Opmerking:
Vanaf 1 maart 2004 heeft de invoering van het systeem van de dienstencheques een aantal wijzigingen met zich meegebracht in de PWA-reglementering. Sinds deze datum kunnen er geen particulieren meer ingeschreven worden in het PWA voor thuishulp, schoonmaken en strijken. Privépersonen die op 1 maart 2004 in het bezit waren van een geldig gebruikersformulier voor het verrichten van thuishulp kunnen wel blijvend een beroep doen op het PWA. Zij kunnen hun inschrijving onbeperkt verlengen voor zover de PWA-werknemer ouder is dan 50 jaar.

Bij rechtspersonen:

 • hulp bij onderhoud van de  lokalen
 • hulp bij organisatie van culturele, sportieve, caritatieve en humanitaire manifestaties
 • praktische hulp bij organisatie van occasionele activiteiten ( klaarzetten zaal, opruimen,…)
 • voor- en naschoolse kinderopvang in de onderwijsinrichtingen
 • hulp bij maaltijdbedeling in de scholen, bij het OCMW
 • tijdelijke of occasionele hulp bij administratieve taken

 

Door wie worden de activiteiten uitgevoerd?De activiteiten worden uitgevoerd  door werkzoekenden.

Wie komt in aanmerking? • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 45 jaar en sinds minstens 2 jaar werkloos
 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ouder dan 45 jaar en sinds minstens 6 maanden werkloos
 • Werklozen die, in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA, gedurende ten minste 24 maanden werden vergoed
 • Leefloongenieters

Deze personen behouden hun statuut als werkzoekende maar kunnen op legale manier voor maximum 45 uren per maand bijklussen. Zij worden met PWA-cheques vergoed voor hun prestaties.

Hoe doet u een aanvraag voor hulp?Neem contact op met de PWA-beambte van het PWA van uw gemeente. Op het PWA-kantoor moeten dan de nodige formaliteiten in orde gebracht worden.

PWA Wezembeek-Oppem
L. Marcelisstraat, 134
1970 Wezembeek-Oppem
PWA-beambte: Evelyne Erkens
(  02/784.25.95
e-mail:

Het kantoor is open  op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u45


Wat kost het u als gebruiker van het systeem?Jaarlijks inschrijvingsrecht:

De gebruiker betaalt een jaarlijks inschrijvingsrecht van 7,45 EUR.
Voor personen met een RVT-statuut (rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds) is de inschrijving gratis.

Kostprijs per PWA-cheque:

De PWA-werknemer wordt voor elk gepresteerd of begonnen uur betaald met een PWA-cheque.
De prijs per cheque bedraagt 7,45 EUR/u.
Voor personen met een RVT-statuut bedraagt de prijs per cheque 5,95 EUR/u.

U kunt een belastingsvoordeel bekomen indien u cheques bestelt op naam.

Verdere inlichtingen kunt u bekomen op het PWA-kantoor.

Wenst u meer informatie?Voor meer informatie helpt de PWA-beambte u graag verder op het PWA-kantoor van Wezembeek-Oppem
Contact
PWA Wezembeek-Oppem

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
(op het gelijkvloers)

PWA-beambte : Evelyne Erkens

(
02/784.25.95

evelyne.erkens@
wezembeek-oppem.be


Openingsuren

Di 9u-11u45                 
Do 9u-11u45 17u30-18u30*
Vr 9u-11u45                    

* 's avonds enkel op afspraak
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV