Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Aanvraag toelating/vergunning evenement


Vb. Kerstmarkt, muziekhappening, straataperitief, barbecue, wijkfeesten,……

Algemeen Politiereglement


Ingeval de bepalingen van het Algemeen Politiereglement, in het kader van het evenement, niet kunnen worden nageleefd, bvb. met betrekking tot de milieunormen, licht- en geluidsoverlast, inname openbare ruimte door het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen, enz., dient er een vergunning voor een afwijking van het Algemeen Politiereglement bekomen te worden.

Deze vergunningen moeten tijdens de gehele duur van het evenement ter plaatse zijn en moeten op de eerste vraag van de controlerende overheid getoond kunnen worden.

Gewestweg


Voor evenementen op gewestwegen is ook de toelating nodig van het Agentschap van Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Calamiteitenroutes


Deze routes werden uitgestippeld door het Agentschap van Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid om ingeval de autosnelweg versperd is, tengevolge van een ongeval of een andere onvoorziene gebeurtenis, het verkeer hiernaar om te leiden.
Voor Wezembeek-Oppem betreft dit een traject langs de N227 – Mechelsesteenweg. 
Bijgevolg worden de calamiteitenroutes zoveel mogelijk vrij gehouden van allerhande hindernissen of verkeersbelemmeringen.
De toelating tot het afsluiten van een deel van het traject gebeurt door het gemeentebestuur of de politiezone, steeds in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Contact
Dienst Secretarie

Ann Pasteels

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

( 02/783 12 14
7 02/731 06 72Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV