Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Hoe worden verkozen mandatarissen bezoldigd ?

De verkozen mandatarissen zijn verantwoordelijk voor de verbetering van het leven van de inwoners van de gemeente door het uitoefenen van uitvoerende of niet-uitvoerende functies.

1/ UITVOEREND MANDAAT: De gemeente wordt bestuurd door het college van burgemeester en schepenen, en het OCMW door de voorzitter.
Deze mandatarissen (of titelvoerders) hebben welbepaalde bevoegdheden en werken samen met de administratie om de verschillende aspecten van het leven in de gemeente te beheren en te verbeteren.
Voor dit werk ontvangen de leden van het bestuur een vaste maandelijkse bezoldiging die afhangt van het aantal inwoners in de gemeente*; ze hebben dan ook geen recht op presentiegeld in het kader van de gemeenteraad of van gemeentelijke adviescommissies.
*: momenteel iets meer dan 14.000 inwoners.

2/ NIET-UITVOEREND MANDAAT : De niet-uitvoerende mandatarissen (of opvolgers) zijn de vertegenwoordigers die verkozen werden maar geen deel uitmaken van het college of geen OCMW-voorzitter zijn. Zij zijn raadslid van de gemeente of van het OCMW en nemen deel aan de gemeente- of OCMW-raad en aan adviescommissies; zij ontvangen daarvoor presentiegeld.
De bezoldiging van de verkozen mandatarissen wordt onderworpen aan een zeer strikte reglementatie waarover u meer informatie kan terugvinden op onderstaande links:

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen/basiswedde

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/weddevaststelling-uitvoerende-mandatarissen

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/bezoldigingsregeling/presentiegeld-raadsleden/vaststelling-presentiegeld
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV