Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Financiën

De financieel beheerder bekleedt een spilfunctie bij de voorbereiding en de materiële uitvoering van de begroting van de gemeente én staat in voor de financiële beleidsadvisering, de financiële analyse en voor de strategische nota bij de meerjarenplannen en de beleidsnota bij de begroting.

De gemeenteboekhouding gebeurt onder toezicht van de financieel beheerder, net als de opmaak van de inventaris, de kredietaanpassingen en de jaarrekening.

De financieel beheerder staat garant voor de krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen van de gemeente met een budgettaire of financiële impact.

Hij int de ontvangsten van de gemeente en verricht de uitgaven.

De financieel beheerder verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen.

In zijn opdracht wordt hij bijgestaan door de medewerkers van de dienst Financiën.


Belasting-, retributie- en tariefreglementen
Relevante info
Contact
Dienst Financiën

Financieel beheerder
Diensthoofd Financiën

Herman Jacobs

( 02 783 12 27
7 02 783 12 51Boekhouder

Martine Gheyselinck

(
02 783 12 62
martine.gheyselinck
@wezembeek-oppem.be


Administratief medewerkers

De Brue Chantal
( 02 783 12 28


Jansen Anita
( 02 783 12 33


Openingsuren

Dienst Financiën
Maandag en donderdag van 9u.00 tot 11u.00

Gemeenteontvanger
Na afspraak

Adres

Gemeentebestuur
Wezembeek-Oppem
Dienst Financiën

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem


Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV