Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Geboorte

Hoe gebeurt de aangifte van geboorte?

Welke uitkeringen kan men bekomen?

Hoe gebeurt de aangifte van geboorte?

 

Aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de stad of gemeente waar het kind geboren is binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte. De aangifte wordt in principe gedaan door de vader of/en moeder. Indien het kind nog niet erkend is, moeten beiden ouders samen komen. De vader kan op dat moment het kind erkennen en de moeder moet toestemmen.

De volgende documenten moeten voorgelegd worden : een kennisgeving en vaststelling van de geboorte uitgereikt door de vroedvrouw of arts, het formulier model I bestemd voor de statistieken, het huwelijksboekje en de identiteitskaart van de aangever(s). Indien het kind erkend is voor de geboorte moet tevens de erkenningsakte voor de geboorte worden voorgelegd.  De voornamen van het kind moeten gemeld worden. Deze voornamen mogen geen aanleiding geven tot verwarring of het kind of derden schaden.

De dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats brengt de dienst burgerzaken van de verblijfplaats van het kind op de hoogte om het kind in te schrijven in de bevolkingsregisters. De geboorteakte, het geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen, een bewijs voor aansluiting bij het ziekenfonds en het bekomen van een eventuele zwangerschapsvergoeding en het getuigschrift waarop de verplichte poliovaccinaties dienen vermeld te worden, worden bij de aangifte aan de ouder(s) afgegeven. Achteraf wordt een uitnodiging verstuurd voor het eventueel bekomen van een geboortepremie en gratis huisvuilzakken.

Welke uitkeringen kan men bekomen?


Het kraamgeld en de kinderbijslag kan je bekomen bij je kinderbijslagfonds en de zwangerschapsvergoeding bij je ziekenfonds.

De gemeentelijke geboortepremie wordt uitgereikt aan ouders die op de dag van de geboorte minstens 12 maanden ingeschreven zijn in onze gemeente. Voor het bekomen van deze eventuele geboortepremie ontvangt u automatisch een uitnodiging van het gemeentebestuur.
De twee rollen gratis huisvuilzakken worden uitgereikt aan ouders die op 1 januari van het geboortejaar ingeschreven zijn in onze gemeente. Voor het bekomen van deze eventuele gratis huisvuilzakken ontvangt u automatisch een uitnodiging van het gemeentebestuur.

Werkgevers, ziekenfondsen en vakbonden geven bij een geboorte soms bepaalde voordelen. Indien je daarvan wenst te genieten neem je best met hen contact op.

Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Diensthoofd burgerzaken

Karmen Middernacht
( 02 / 783 12 31
7 02 / 783 12 53Medewerker burgerlijke stand

Hanane Mazrouh 
( 02/ 783 12 16
 


 

Openingstijden

Elke werkdag : 8u30 - 11u45
Donderdag ook open
van 15u tot 18u45
Dienst vreemdelingen: donderdagnamiddag enkel op afspraak.
Burgerlijke stand: donderdagnamiddag en vrijdag enkel op afspraak.
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV