Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Nationaliteit

Hoe wordt de Belgische nationaliteit je toegekend?

In welke gevallen verlies je de Belgische nationaliteit ?

Wanneer vervalt je Belgische nationaliteit?

Wanneer kan je opnieuw Belg worden ?

Dubbele nationaliteit ?


Hoe wordt de Belgische nationaliteit je toegekend?De toekenning van de Belgische nationaliteit betekent dat de Belgische nationaliteit wordt verworven zonder dat de betrokken minderjarige daartoe een rechtshandeling moet stellen. Deze toekenning kan alleen indien de persoon minderjarig is en nog niet ontvoogd (artikels 8 tot en met 12 van het wetboek van nationaliteit).

Minderjarigen die staatloos worden of dreigen te worden, kunnen de Belgische nationaliteit alleen nog krijgen wanneer de staatloosheid niet veroorzaakt wordt door het niet vervullen van bepaalde administratieve handelingen door de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers bij de diplomatieke post van het land van herkomst. Dit geldt echter niet wanneer (één van) de ouders erkende vluchtelingen zijn of genieten van subsidiaire bescherming.

De toekenning kan gebeuren op grond van :

 • De Belgische nationaliteit van één van de ouders en een zekere band met België (art. 8 wetboek van nationaliteit)
 • De Belgische nationaliteit van een adoptant (art. 9 wetboek van nationaliteit)
 • De geboorte in België (vreemdelingen zonder afstammingsband met een Belg) (art. 10, 11 en 11-bis wetboek van nationaliteit)
 • Ouders die Belg worden van minderjarige kinderen (art. 12 wetboek van nationaliteit)

 

In welke gevallen verlies je de Belgische nationaliteit ?


 

 • Indien je tenminste 18 jaar bent en vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerft
 • Indien je tenminste 18 jaar bent en vrijwillig afstand doet van de Belgische nationaliteit op voorwaarde dat je bewijst dat je een andere nationaliteit bezit of zal verkrijgen.
 • Indien je Belgisch niet ontvoogd minderjarige bent en door een vreemdeling of vreemdelingen wordt geadopteerd op voorwaarde dat je de nationaliteit van de adoptant(en) verwerft. Indien één van de ouders of adoptanten Belg blijft, behoudt de persoon de Belgische nationaliteit
 • Indien je in het buitenland bent geboren en vanaf je 18 jaar tot je 28 jaar 10 jaar ononderbroken je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt gehad, je niet werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische vennootschap of vereniging en je voor je 28 jaar niet verklaard hebt de Belgische nationaliteit te willen behouden en je bovendien hierdoor niet staatloos wordt.

 

Wanneer vervalt je Belgische nationaliteit?


In tegenstelling tot het verlies van de Belgische nationaliteit is de vervallenverklaring uitdrukkelijk wel een straf.

Het gaat om een maatregel die wordt genomen wanneer iemand fraude heeft gepleegd (bijvoorbeeld door het sluiten van een schijnhuwelijk of het gebruik van valse documenten) of ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen als Belgisch staatsburger.

Een vervallenverklaring op grond van fraude is enkel mogelijk binnen de vijf jaar na het verkrijgen van de nationaliteit. Een vervallenverklaring omwille van het tekortkomen aan de verplichtingen als Belg kan altijd gevorderd worden.

Wanneer kan je opnieuw Belg worden ?


Indien je de Belgische nationaliteit hebt verloren, minstens 18 jaar bent, wettelijk in België verblijft en gedurende minimum één jaar voorafgaand aan de verklaring je hoofdverblijfplaats in België gehad hebt, kan je een verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit afleggen.

Bij vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit kan de Belgische nationaliteit enkel nog opnieuw verworven worden door naturalisatie.

De herkrijging heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van de echtgenoot. De niet-ontvoogde minderjarige kinderen worden automatisch Belg.

Dubbele nationaliteit ?


Iedere staat bepaalt in zijn eigen nationaliteitswetgeving wie onderdaan is. Het kan dus gebeuren dat je twee nationaliteiten hebt als je de vreemde nationaliteit automatisch, dat is buiten je wil, verworven hebt (voorbeeld : een kind is Belg door afstamming en is geboren in de V.S.A. waarvan de nationaliteitswetgeving bepaalt dat allen die in de V.S.A. geboren worden, Amerikaan zijn).
In dit geval mag je als meerderjarige afstand doen van de Belgische nationaliteit.

Op basis van artikel 386 van de programmawet van 27 december 2006 kunnen Belgen ook vrijwillig de nationaliteit verwerven (zonder automatisch de Belgische nationaliteit te verliezen) van een Staat die partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa (Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en Verenigd Koninkrijk).

Een persoon met twee of meer nationaliteiten moet echter in België worden behandeld alsof hij er één had (d.w.z. de nationaliteit van het land waarin de persoon zijn voornaamste verblijfplaats of de nauwste banden heeft).


Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Diensthoofd burgerzaken

Karmen Middernacht
( 02 / 783 12 31
7 02 / 783 12 53Medewerker burgerlijke stand

Hanane Mazrouh 
( 02/ 783 12 16
 


 

Openingstijden

Elke werkdag : 8u30 - 11u45
Donderdag ook open
van 15u tot 18u45
Dienst vreemdelingen: donderdagnamiddag enkel op afspraak.
Burgerlijke stand: donderdagnamiddag en vrijdag enkel op afspraak.
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV