Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Afvalwater van bedrijven

Deze informatie is niet van toepassing op particuliere huishoudens.

Aanpassingen aan de heffing op de waterverontreiniging

Vanaf 1 januari 2013 is de heffing op de waterverontreiniging op een aantal punten aangepast:

  • gewijzigde heffingsberekening voor lozingen van afvalwater op de riolering;
  • kostenaanrekening bij noodlozingen en tijdelijke lozingen van afvalwater;
  • nieuwe omzettingscoëfficiënten voor 10 sectoren.

Voor de meeste maatregelen is een ruime overgangstermijn voorzien, zodat bedrijven op de nieuwe regeling kunnen anticiperen.

Daarnaast wordt er tegen 2014 samen met de watermaatschappijen gewerkt aan een integrale drinkwaterfactuur voor bedrijven, met daarop de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringskosten. De restheffing blijft behouden maar benadert dan nul.

Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2013?

Gewijzigde heffingsberekening voor rioollozers

Voortaan houdt de heffing rekening met de verwerkbaarheid van het afvalwater door de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wie meer kosten veroorzaakt, betaalt meer. Wie het zuiveringsproces positief beïnvloedt, krijg een korting. Er is een overgangsregeling van 3 jaar voorzien, zodat bedrijven de tijd krijgen zich aan te passen. Pas vanaf heffingsjaar 2015 (lozingen in 2014) zal de nieuwe berekening merkbaar zijn in het heffingsbedrag. Het effect neemt gradueel toe tot het heffingsjaar 2017.

Kostenaanrekening bij noodlozingen en tijdelijke lozingen van afvalwater

Zowel voor tijdelijke als voor noodlozingen van afvalwater zijn er duidelijke regels voorzien. Bedrijven kunnen voor deze lozingen voortaan een saneringscontract afsluiten met Aquafin NV. Voor onvergunde lozingen komt er een aangepaste heffingsberekening. Deze aanpak zorgt voor een correcte kostenaanrekening.

Nieuwe omzettingscoëfficiënten voor 10 sectoren

Voor tien sectoren zijn de omzettingscoëfficiënten aangepast. De nieuwe coëfficiënten zijn gebaseerd op een wetenschappelijke methodologie die de VMM uitgewerkt heeft. Hierdoor wordt voor deze sectoren het principe ‘de vervuiler betaalt’ correcter toegepast.

Meer informatie?

Op de website van VMM (www.heffingen.be) vindt u alle relevante informatie:

 

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV