Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Openingsuren


Nieuwsberichten Centrumontwikkeling

 
Welkom op de pagina voor de Centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem. De gemeente informeert u stap per stap over de ontwikkelingen rond het nieuwe gemeentehuis (NAC), en ook de bibliotheek, de nieuwe school, het park en de omgevingsaanleg.
Hieronder vindt u korte thematische artikels in chronologische volgorde: de oudste onderaan, de meest recente bovenaan.


01/2020 Unieke kijk op ontwikkeling bouwwerf
Het principe van de videotechniek timelapse is eenvoudig. Op de werf worden continu beelden genomen via een draadloos systeem. De foto’s worden na elkaar geplaatst, wat voor een versnelde weergave van het bouwproces zorgt. Deze techniek laat toe om zeer trage activiteiten van dagen, maanden en zelfs jaren weer te geven in een korte video van enkele minuten. Ontdek de eerste video en volg vanop afstand mee wat er zich de twee laatste maanden op de werf afspeelde.
xx
11/2019 Werfinstallatie vanaf 4 november
Vanaf dan zal de werf aan de Louis Marcelisstraat volledig worden afgesloten met Heras-hekken. Dit najaar nog zullen de voorbereidende werken plaatsvinden, evenals de sloop van het oude gemeentehuis en de grondwerken.
06/2019 Bouw Nieuw Administratief Centrum start dit najaar
Nu alle beroepsprocedures afgelopen zijn en de omgevingsvergunning definitief geworden is, kan de bouw dit najaar van start gaan.
03/2019 Vlaamse Overheid verklaart het beroep ongegrond
De omgevingsvergunning werd voorwaardelijk vergund door de Vlaamse Overheid op 27 maart 2019. Klik op de titel om de bekendmaking van de beslissing ingesteld beroep omgevingsvergunning te raadplegen, inclusief de procedure om hoger beroep in te stellen.
12/2018 Start bouw NAC uitgesteld
Eind september 2018, bevestigde de Provincie de onvoorwaardelijke goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan van het Nieuw Administratief Centrum (NAC). De vergunningen werden aangeplakt en de werken zouden begin november van start gaan. Een buurtcomité heeft echter een schorsend beroep tegen de omgevingsvergunning ingediend wat de werken verschillende maanden uitstelt. Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte.
07/05/2018 - 05/06/2018 Openbaar onderzoek
De aanvraag voor omgevingsvergunning is ingediend door het bouwteam. De beslissing wordt genomen op provinciaal niveau. Tijdens de procedure geeft de gemeente haar advies en organiseert ze het openbaar onderzoek (klik op de titel om de lopende openbare onderzoeken te ontdekken).
04/2018 Nominatie #Publica 2018
Wezembeek-Oppem genomineerd in de categorie openbare werken met het project van de nieuwe dorpskern...
01/2018 Infomarkten voor de inwoners
Op 10/01/2018 en 13/01/2018 vonden de infomarkten plaats voor de inwoners van de gemeente...
12/2017 Infodossier centrumvernieuwing
De gemeenteraad van Wezembeek-Oppem heeft 21 december 2017 de PPS-overeenkomst voor de vernieuwing van de dorpskern goedgekeurd. Ontdek hier het project...
Een duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zit in het DNA zelf van het NAC...vullen
Teaser
Teaser aanvullen
03/2017 Ontwerpopdracht verbindingsweg Wijngaardlaan
Het is de bedoeling een duurzame wegenis te creëren met langs beide zijden een volwaardig voetpad...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
03/2017 De gemeenteraad keurt de gunningsleidraad goed
Met 16 ja-stemmen werd de gunningsleidraad door de gemeenteraad goedgekeurd...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
02/2017 Snoeien van de bomen op de parking
Ter voorbereiding werden de bomen reeds ingekort...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
01/2017 Sonderingen
Het is belangrijk om de nieuwe gebouwen goed te funderen...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
12/2016 Op zoek naar een bouwteam
De opdracht voor de centrumontwikkeling werd gepubliceerd...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
12/2016 Van werkgroepen naar lastenboek
Werkgroepen werden opgericht rond verschillende thema's en leiden tot het opstellen van het lastenboek...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
2015-2016 Naar een projectdefinitie
Op 27 juni 2016 keurde de gemeenteraad met 13 ja-stemmen de projectdefinitie goed...
Teaser aanvullenTeaser aanvullen
Teaser aanvullen
Een historisch beeld
Het eerste gemeentehuis werd gebouwd in 1862 ...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
Van ruimtelijke planning naar uitvoering
Het ruimtelijke uitvoeringsplan RUP NAC vormt de juridische basis voor de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem...
Teaser aanvullen
Teaser aanvullen
Snelkoppelingen
GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV