Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Openingsuren

Oproep: kandidaten voor GECORO en ASPECT 2019-2024 (20/06/2019)Onze gemeente doet een oproep naar kandidaten voor de adviesorganen GECORO (ruimtelijke ordening) en ASPECT (ecologische transitie en duurzame ontwikkeling). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 19 juli 2019.GECORO

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening heeft een adviserende taak over het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening voor de gemeente.

Voor de samenstelling van deze commissie zoeken we 9 leden - deskundigen ruimtelijke ordening (ingenieur, architect, enz.) of actief in bijvoorbeeld milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, van landbouwers, van handelaars, van werknemers, socio-culturele verenigingen of jeugdbewegingen.

Klik hier voor meer informatie of contacteer Sofie Schoonjans: of 02 783 12 18.


ASPECT
De AdvieS- en Participatieraad voor Ecologische Transitie, kortweg de ASPECT, is het nieuwe adviesorgaan voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke processen, duurzaamheid, zachte mobiliteit, energie en ontwikkelingssamenwerking, met focus op ecologische transitie en duurzame ontwikkeling. De ASPECT vervangt de bestaande Milieuadviesraad (MAR).

We zoeken voor de ASPECT:
- Voor de stuurgroep 9 à 12 inwoners die het algemeen beleid willen uitwerken.
- Voor de werkgroepen – die door de stuurgroep worden opgericht en altijd gelinkt zijn aan ecologische transitie en duurzame ontwikkeling - kandidaten die vrijwillig rond een specifiek thema wensen te werken.

Klik hier voor meer informatie of contacteer Bart Fillé: of
02 783 12 66.


Hoe een kandidatuur indienen?
Elke kandidatuur moet omstandig gemotiveerd worden. Geef ook aan voor welke adviesraad u interesse hebt, of u lid bent van een vereniging en wie als plaatsvervanger voor u kan optreden. Kandidaten mogen geen politiek mandaat bekleden. Ten hoogste twee derde van de leden van de ASPECT (stuurgroep) en van de GECORO zijn van hetzelfde geslacht. Richt uw kandidatuur uiterlijk op 19 juli 2019 aan het college van burgemeester en schepenen (Witte-Dovenetellaan 3D, 1970 Wezembeek-Oppem).
Snelkoppelingen
Komende activiteiten

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV