Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

ASPECT: tweede oproep kandidaten (12/08/2019)

Onze gemeente doet een tweede oproep naar kandidaten voor de adviesraad ASPECT (AdvieS- en Participatieraad voor Ecologische Transitie). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 september 2019.

ASPECT

De ASPECT is het nieuwe adviesorgaan voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke processen, duurzaamheid, zachte mobiliteit, energie en ontwikkelingssamenwerking, met focus op ecologische transitie en duurzame ontwikkeling. Het vervangt de bestaande Milieuadviesraad (MAR).

We zoeken voor de ASPECT:
- Voor de stuurgroep 9 à 12 inwoners die het algemeen beleid willen uitwerken.
- Voor de werkgroepen – die door de stuurgroep worden opgericht en altijd gelinkt zijn aan ecologische transitie en duurzame ontwikkeling - kandidaten die vrijwillig rond een specifiek thema wensen te werken.

Klik hier voor meer informatie of contacteer Bart Fillé: of
02 783 12 66.


Hoe een kandidatuur indienen?

Elke kandidatuur moet omstandig gemotiveerd worden. Geef ook aan of u lid bent van een vereniging en wie als plaatsvervanger voor u kan optreden. Kandidaten mogen geen politiek mandaat bekleden. Ten hoogste twee derde van de leden van de stuurgroep zijn van hetzelfde geslacht. Richt uw kandidatuur aan het college van burgemeester en schepenen (Witte-Dovenetellaan 3D, 1970 Wezembeek-Oppem).

SnelkoppelingenGEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV