Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Openingsuren


COVID-19: volg hier dagelijks de gevolgen voor onze gemeente (02/04/2020)
Laatst bijgewerkt op 2 april 2020

Elke dag worden nieuwe coronabesmettingen ontdekt in België. Om de verdere oploop van besmettingen tegen te gaan, blijft ons land in een versterkte fase 2 in de aanpak van het coronavirus Covid-19. V

Lees de huidige federale maatregelen, richtlijnen, aanbevelingen en basishygiënemaatregelen op
info-coronavirus.be.


In Wezembeek-Oppem worden ook de nodige maatregelen getroffen.
Ontdek hieronder de dagelijkse updates:

Scholen
De gemeentelijke basisscholen “De Letterbijter” en “Het Hoeveke” schorsen hun lessen tot na de Paasvakantie. In de komende 3 weken voorzien de scholen kinderopvang met voorrang voor kinderen van medisch- en veiligheidspersoneel en voor diegenen die enkel op grootouders kunnen rekenen voor de opvang.
Opgelet: de schoolbussen zullen niet rijden en er worden geen warme maaltijden voorzien.

OCMW
Onderstaande thuisdiensten zijn tot en met 3 april gesloten:

 • Ontmoetingscentrum
 • Kinderopvang Ban Eik
 • Strijkatelier
 • 2de handswinkel
 • Babycafé
 • Poets- en boodschappendienst: als alternatief op de boodschappendienst biedt het OCMW een boodschappendienst voor de 65-plussers. In functie echter van de beschikbare capaciteit vragen we met aandrang om in eerste instantie een beroep te doen op familie, vrienden en buren. Indien u over geen alternatief beschikt mag u onze diensten contacteren en zetten wij alle beschikbare medewerkers in om de meest kwetsbaren onder ons te helpen.


De maaltijden blijven aan huis gebracht worden. De thuiszorgdienst is ook bereikbaar voor kwetsbare ouderen en voor al wie zich zorgen maakt over een senior.
Mensen die via het OCMW een personenalarmsysteem huren, krijgen  geregeld een controle zodat we zeker zijn dat een eventuele oproep ten allen tijden mogelijk blijft.

De loketten van het OCMW zijn gesloten. Binnen te brengen documenten/facturen mogen naar hetzelfde e-mailadres gestuurd worden of steekt u in de brievenbus met vermelding van de naam van de bestemmeling.

De oplaadterminal van Eandis blijft beschikbaar (ma, di en vr van 8u tot 16u - wo van 8u tot 12u - do van 8u tot 19u).

Voor al uw vragen:
- Telefonisch: 02 766 14 06
- Via e-mail:


De zitdagen van de dienst wijk-werken in buurtcentrum Forum zijn geschorst. Stel uw vragen voorlopig per e-mail of telefonisch 0491 35 31 76.


Recreatieve activiteiten
Er werd op federaal niveau beslist om alle activiteiten tot en met 3 april te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de gemeentelijke activiteiten, zoals de activiteiten van de dienst vrije tijd (Creaforum van woensdag 18 maart) en de vieringen van huwelijksjubilea. Deze zullen worden uitgesteld naar een latere datum.

Daarnaast sluit ook de gemeentelijke sporthal, inclusief de openlucht en overdekte tennisvelden, en de cafetaria tot en met 3 april.

De gemeentelijke openbare bibliotheek blijft gesloten tot en met 18 april.
In deze periode is het niet mogelijk om:

 • de bibliotheek te bezoeken
 • op de internetpc's te komen werken
 • materialen te lenen
 • materialen terug te brengen
 • materialen te reserveren


Zoals steeds zal de uitleentermijn online verlengd kunnen worden, of via een mail naar .

Om ervoor te zorgen dat onze leners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van deze sluiting, stoppen we tijdens de sluitingsperiode de boeteberekeningen. Bestaande boetes blijven openstaan, maar zullen dus niet oplopen.

Zowel de openbare buitenspeeltuinen als de agoraspace en de buitenfitness aan de gemeentelijke sporthal moeten dicht. Parken blijven wel open.


Recyclagepark en huisvuilinzameling

 • De recyclageparken zijn vanaf 7 april weer open voor dringende bezoeken. Hou rekening met lange wachttijden en deze veiligheidsmaatregelen.
 • Voorlopig behoudt Interza de ophalingen zoals gepland, maar het aantal aangeboden GFT-containers per woning wordt voorlopig beperkt tot maximum één.
 • U kan nu een GFT-sticker online kopen via www.interza.be/gft-sticker (GFT-stickerautomaat in de inkomhal van de dienst grondgebiedzaken niet bereikbaar door de coronacrisis). Bestel uw sticker ten laatste op dinsdag 14 april. Containers zonder de juiste stickers zullen vanaf 20 april niet meer worden leeggemaakt. Let op! Koop de sticker voor Wezembeek-Oppem en voor het juiste formaat container.
 • Blijf op de hoogte van de eventuele aanpassingen via de Facebook pagina van Interza, www.interza.be of via hun digitale nieuwsbrief. 

Gemeentelijke dienstverlenende instellingen
Beperkte dienstverlening van de loketten van de diensten burger- en grondgebiedzaken:


!! De GFT-stickerautomaat in de inkomhal van de dienst grondgebiedzaken is niet meer bereikbaar.

Lopende openbare onderzoeken zijn tijdelijk opgeschort. Deze zullen ten vroegste worden hervat op 24 april 2020.


Openbaar vervoer
Aangepast aanbod De Lijn en MIVB vanaf 18 maart:

 • De Lijn: raadpleeg de routeplanner. Opgelet: bussen, trams en Lijnwinkels aanvaarden geen cash meer.
 • MIVB: raadpleeg de website.


Beide vervoersmaatschappijen staan permanent in contact met de FOD Volksgezondheid en volgen de situatie in verband met de verspreiding van het coronavirus op de voet.Het college van Burgemeester en Schepenen zal de richtlijnen van de regering verder blijven opvolgen en beslissingen nemen op basis hiervan. Verdere maatregelen voor onze gemeente worden via deze website en/of diverse andere kanalen gecommuniceerd.

Tenslotte roept onze burgemeester alle inwoners op om de federale en gemeentelijke maatregelen strikt na te leven en om elk zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen om de volksgezondheid te vrijwaren:
Frédéric Petit: “Ik begrijp dat de gebeurtenissen van de laatste dagen voor ongerustheid en verwarring bij onze burgers zorgt. Maar als iedereen, van jong tot oud, z’n verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen die uitgevaardigd werden strikt naleeft, kunnen we het hoofd bieden aan dit virus.
Ik lanceer een warme oproep aan al onze inwoners om solidair te zijn, oog te hebben voor wie hulp nodig heeft en hulp te bieden aan de meest kwetsbaren, aan buren en mede-inwoners. Nu al zien we de eerste initiatieven de kop opsteken om elkaar te gaan steunen, dat is mooi om te zien!
Ook het college van burgemeester en schepen en de gemeentelijke administratie blijven alles in het werk stellen om de veiligheid van onze inwoners te garanderen. We wensen iedereen een goede gezondheid in de komende dagen.”


Op de hoogte blijven van de federale maatregelen

De crisis wordt door het nationaal crisiscentrum op federaal niveau gecoördineerd. Lees de geldige federale maatregelen:

Op de website info-coronavirus.be is het laatste nieuws over de evolutie in ons land makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Op de website kan u ook per mail uw vragen kwijt.

U kan ook bellen naar de gratis info-nummers: 0800 14 689 voor vragen over gezondheid en openbare orde of 0800 120 33 voor vragen over economie.

Op de Twitter-account (@be_gezondheid) en Facebook-pagina van de FOD Volksgezondheid
wordt u eveneens doorlopend geïnformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen.

Meertalige informatie (NL / FR / DE / EN / DA / BG / ZH / AR / HE / IT / SQ / PS / PL / RO / RU / SO / ES / TR) en posters over het coronavirus kun je downloaden op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering. Ook de FAQ van het crisiscentrum wordt vertaald in verschillende talen op www.info-coronavirus.be.


Preventieve basismaatregelen


Bedrijven en zelfstandigen

Hier zal u meer info vinden over de economische steunmaatregelen van Federale en Vlaamse Regeringen n.a.v. het coronavirus. U kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 120 33 voor vragen over economie.

In het persbericht omtrent de aanvullende social-distancing maatregelen leest u tevens welke tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd werden door de Ministerraad op 6 maart jl.

De zelfstandigen kunnen een administratieve en juridische bijstand bij Dyzo vragen op 0800 111 06.


Zorgprofessionals

Zorgprofessionals kunnen info vinden op de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.
Ook op de site van Sciensano is er info te vinden: epidemio.wiv-isp.be.Ministeriële besluiten

24 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken.
23 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
13 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
13 maart 2020 - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.Politiebesluiten van de gouverneur

13 maart 2020 - Opheffingsbesluit gouverneur
11 maart 2020 -  Politiebesluit gouverneurBericht aan de bevolking (10 maart 2020)

Hierbij het bericht aan de bevolking van Wezembeek-Oppem over het Coronavirus (COVID-19)

Für Deutsch: Nachricht an die Bevölkerung von Wezembeek-Oppem über das Coronavirus (COVID-19)
For English: message to the people of Wezembeek-Oppem about Coronavirus (COVID-19)


Snelkoppelingen
GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV