Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Project: park in de BeekstraatDe graafwerken zijn begonnen in het park langs de Beekstraat. De Wezembeek/Vuilbeek die nu onder de rijweg verstopt zit, krijgt na ongeveer 40 jaar een nieuwe en brede bedding in het park.
Vanaf de brug onder de tramlijn tot aan de rotonde aan de Lange Eikstraat zal er opnieuw zichtbaar en schoon water stromen.
Dit project past in de globale aanpak van de waterberging van bron tot monding langsheen de Wezembeek/Vuilbeek.
Deze werken zullen zorgen voor een aangenamere leefomgeving. Het ganse park wordt opnieuw aangelegd en er komt een wandelpad langs een reeks “zintuigenperken”.
Het vernieuwde park brengt ook meer biodiversiteit in het woongebied, door het open water en aangepast beheer krijgen interessante plantensoorten, vlinders en amfibieën nieuwe kansen om zich te vestigen en te ontwikkelen.
Tot slot en wellicht het meest belangrijke: de ingrepen zullen zeker zorgen voor een veiligere leefomgeving. De nieuwe brede en diepe bedding met drassige zones, poelen en infiltratiebekkens vangt veel water op en houdt het ter plekke, veel meer en beter op dan de huidige collector. Dus de kans op overstromingen langs de Vuilbeek zal verminderen.Grondplan van de noordzijde van het ontworpen park

Het project wordt gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM werkt hiervoor samen met de gemeente. De werken zelf worden uitgevoerd door aannemer Cocquyt. De kostprijs van het project wordt geraamd op 506.300 EUR waarvan de VLM samen met het Vlaamse Gewest 70% voor haar rekening neemt, de overige 30% wordt door de gemeente betaald.

De grote graafwerken zijn gepland voor half oktober. Alles zou klaar moeten zijn tegen midden juli 2014.

Meer info?

Voor verdere informatie rond deze werken kan je terecht bij Jan De Graef van de Vlaamse Landmaatschappij. Hij zal wekelijks aanwezig zijn in de werfkeet in het park (bij de brug), ‘s woensdags tussen 14 en 15 uur.

Je kan Jan De Graef ook via e-mail bereiken:
Voorstelling van het ontworpen park bij een normaal waterpeilOverzicht van de initiatieven rond de Vuilbeek

Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV