Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Aankoop van onroerend goed

De aankoop van een onroerend goed is een belangrijke beslissing. Alvorens over te gaan tot de aankoop van een perceel grond of een woning neem je best een aantal voorzorgen als je niet voor financiële of andere verrassingen wil komen te staan. Onderstaande richtlijnen kunnen je hierbij helpen.

Controleer op het gewestplan wat de bestemming van het goed is. Met andere woorden: mag er op die grond gebouwd worden? Ga na of er eventueel een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een verkavelingsplan bestaat waarvan het betreffende goed deel uitmaakt.

In deze plannen zijn voorschriften opgenomen die bepalen hoe er mag gebouwd worden (vb. inplanting, bouwhoogte, dakvorm, materialen, etc.). Vervolgens zoek je best ook uit of er eventuele onteigeningen voorzien zijn. Vraag volledigheidshalve ook na welke bouwwerken (gesloten, halfopen of vrijstaande woning) toegelaten zijn. Voor al deze zaken kun je terecht bij de gemeentelijke dienst stedenbouw.

Bij de keuze van een geschikt stuk bouwgrond kun je je laten bijstaan door een architect. Hij kan je adviseren over de bodemgesteldheid, uitgravingen, niveauverschillen, oriëntatie, etc. Laat (eventueel) een grondonderzoek uitvoeren, want een slechte ondergrond kan bijkomende funderingskosten met zich meebrengen.

Opleiding



Korte intro tekst
 
  
Test
cursief
  Omschrijving Naam
 

Adres


 


Ik ben akkoord met de voorwaarden
Open the calendar popup.
 
Document
Geslacht
 
 
Persoonsgegevens 1:
Voornaam
Naam
Geboortedatum  
Geboorteplaats
 
 
 
Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV