Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Voorbije jaren

Besluit van de gemeenteraad: Belasting op de onroerende voorheffing, vaststelling gemeentelijke opcentiemen-aanslagjaren 2014 tot 2019 (23 december 2013)

Besluit van de gemeenteraad: Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting - aanslagjaren 2014 tot 2019 (23 december 2013)

Besluit van de burgemeester: ondertekening stukken en briefwisseling inzake Bevolking, Burgerlijke stand, Personeel, Bibliotheek, Franstalig Onderwijs, Patrimonium (1 januari 2014, publicatie 7 januari 2014)

Besluit van de burgemeester: ondertekening stukken en briefwisseling inzake Sociale Zaken, Verenigingen & Franstalige Cultuur, Communicatie (1 januari 2014, publicatie 7 januari 2014)

Besluit van de burgemeester: ondertekening stukken en briefwisseling inzake Middenstand, Jeugd, Sport, PWA, Gezondheid, Gehandicapten, Kind en gezin (1 januari 2014, 7 januari 2014)

Besluit van de burgemeester: afleveren van rijbewijzen - delegatie (1 januari 2014, 7 januari 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: parkeerorganisatie Hendrik Smetsstraat (15 januari 2014, publicatie 20 januari 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: parkeerplaats voor personen met een handicap, Hendrik Smetsstraat 31 (15 januari 2014, publicatie 20 januari 2014)

Besluit van de burgemeester : gemachtigde opzichter (16 januari 2014,publicatie 16 januari 2014)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - Gergelstraat - Beperking snelheid voor +3,5 T tot 31 december 2014 (19 februari 2014, publicatie 26 februari 2014) 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : voorbehouden plaats CD-parking in Oudergemseweg (5 maart 2014, publicatie 10 maart 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : 30km/u in Albertlaan (26 maart 2014, publicatie 3 april 2014)

Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2010 houdende reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2010, 24 oktober 2011 en 25 maart 2013, vanaf 15 april 2014 (31 maart 2014, publicatie 10 april 2014)

Aanpassing van het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2010 gewijzigd op 6 september 2010 houdende contantbelasting op de stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten, vanaf 15 april 2014 (31 maart 2014, publicatie 10 april 2014)

Aanpassing besluit van 25 maart 1999, gewijzigd op 10 september 2001 betreffende vastelling retributiereglement van 25 maart 1999 voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen, vanaf 15 april 2014 (31 maart 2014, publicatie 10 april 2014)

Aanpassing besluit van 6 mei 1999 gewijzigd op 10 september 2001 en 23 juni 2003 houdende vaststelling reglement voor het invoeren van een belasting op het weghalen en bewaren van goederen buiten particuliere eigendom gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting – vanaf 15 april 2014 (31 maart 2014, publicatie 10 april 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : parkeerorganisatie J. De Keyzerstraat (9 april 2014, publicatie 11 april 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : parkeerorganisatie Schone-Luchtlaan (9 april 2014, publicatie 11 april 2014)

Besluit van de burgemeester : ondertekening stukken en briefwisseling inzake openbare werken, stedenbouw en beleid intergemeentelijke samenwerking (14 april 2014, publicatie 28 april 2014)

Besluit van de burgemeester : ondertekening stukken en briefwisseling inzake openbare milieu, groenplan, openbare netheid, dierenwelzijn en mobiliteit (14 april 2014, publicatie 28 april 2014)

Aanpassing gemeentebesluit van 10 mei 2014 houdende contantbetaling op de stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten, aangepast op 6 september 2010, vanaf 1 juni 2014 (19 mei 2014, publicatie 23 mei 2014)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer : tijdelijke parkeerorganisatie in de Pleinlaan (4 juni 2014, publicatie 16 juni 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : Maurice Cesarlaan (18 juni 2014, publicatie 1 juli 2014)

Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2010 houdende reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2010, 24 oktober 2011, 25 maart 2013 en 31 maart 2014, vanaf 1 juli 2014 (30 juni 2014, publicatie 15 juli 2014)

Aanpassing gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2001 houdende vaststelling reglement tussenkomst verenigingen in energiekosten bij gebruik van gemeentelijke lokalen - vanaf september 2014 (30 juni 2014, publicatie 15 juli 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : Zikkelstraat - rijstroken (9 juli 2014, publicatie 31 juli 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : Hardstraat - parkeerorganisatie (9 juli 2014, publicatie 31 juli 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : Maurice Cesarlaan - zone 30 (9 juli 2014, publicatie 31 juli 2014)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: Louis Marcelisstraat, parkeren tussen tramoverweg en 'tVeldeke (30 juli 2014, publicatie 18 augustus 2014)

Vergunning politiereglement: aanbrengen spandoek n.a.v. herfst- en lenterommelmarkt door de Franstalige gemeentelijke basisschool 'Het Hoeveke' (1 oktober 2014, publicatie 23 oktober 2014)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer : J. Bausstraat, parkeerplaats mindervaliede (26 november 2014, publicatie 9 december 2014)

Tijdelijke politieverordening: Gergelstraat, beperking snelheid voor +3,5T (14 januari 2015, publicatie 4 februari 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: parkeerverbod in de Torekenslaan (21 januari 2015, publicatie 11 februari 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: parkeerverbod Woudlaan (11 februari 2015, publicatie 16 februari 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: parkeerzones in Oppemlaan, Rode Beukenlaan, Woudlaan en Bloemenlaan (11 februari 2015, publicatie 16 februari 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: geschrankt parkeren in de Rode Beukenlaan (11 februari 2015, publicatie 16 februari 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: Warandeberg - Uitgezonderd plaatselijk verkeer +3,5 T (02 december 2015, publicatie 15 december 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: schoolomgeving H. Hartcollege (20 februari 2015, publicatie 30 maart 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: kruispunt Sint-Pietersplein -  L. Marcelisstraat (25 februari 2015, publicatie 30 maart 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: oversteekplaats in de Frans Landrainstraat (11 maart 2015, publicatie 13 maart 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: oversteekplaats in de Mechelsesteenweg - Koningsstraatje (11 maart 2015, publicatie 13 maart 2015)

Tijdelijke politieverordening : parkeerverbod in de de Burburelaan (11 maart 2015, publicatie 13 maart 2015) 

Besluit van de Burgemeester, parkeren tijdens werken aan de N3 (20 maart 2015, publicatie 3 april 2015)

Tijdelijke politieverordening: L Marcelisstraat ontradende maatregelen (18 maart 2015, publicatie 3 april 2015)

Gemeenteraadsbesluit: belasting op tweede verblijven vanaf 1 januari 2016 (30 maart 2015, publicatie 11 mei 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: schoolomgeving Duitse school (22 april 2015, publicatie 28 april 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: schoolomgeving Madeliefjeslaan (22 april 2015, publicatie 28 april 2015)

Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer: schoolomgeving Bosweg (22 april 2015, publicatie 28 april 2015)

Besluit van de gemeenteraad betreffende aanpassing van de politieverordening op de gemeentelijke begraafplaats vanaf 1 januari 2015 (15 december 2015, publicatie 25 juni 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: geschrankt parkeren in de Schone Luchtlaan (24 juni 2015, publicatie 1 juli 2015)

Aanpassing van het reglement houdende afgifte van administratieve stukken  (29 juni 2015, publicatie 16 juli 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: CD-parking in de Oudergemseweg (5 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: geschrankt parkeren in de Pleinlaan (5 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: parkeren in de Gergelstraat (5 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Vergunning politiereglement: Kerstmarkt op 21 en 22 november op het Sint-Pietersplein (5 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Tijdelijke politieverordening : Kerstmarkt op 21 en 22 november op het Sint-Pietersplein (5 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Tijdelijke politieverordening : vrijspel op woensdagnamiddagen in de Ter Meerenlaan (19 augustus 2015, publicatie 28 augustus 2015)

Vergunning politiereglement: aanbrengen van affiches voor een rommelmarkt (2 september 2015, publicatie 4 september 2015)

Aanvullend reglement op de politie : parkeerzones in de Oppemlaan, Rode Beukenlaan, Woudlaan en Bloemenlaan (2 september 2015, publicatie 8 september 2015)

Tijdelijke politieverordening  : eenrichtingsverkeer Maurice Cesarlaan (23 september 2015, publicatie 30 september 2015)

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten (21 september 2015, publicatie 1 oktober 2015)
 
Vergunning politiereglement: ophangen spandoek voor rommelmarkten Het Hoeveke najaar 2015 en voorjaar 2016 (23 september 2015, publicatie 5 oktober 2015)

Vergunning politiereglement: onthaal- en informatieacties n.a.v. 1 november aan het kerkhof van Sint-Lambrechts-Woluwe en Wezembeek-Oppem op 1 en 2 november 2015 (23 september 2015, publicatie 5 oktober 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Residentiepark Schone Lucht (30 september 2015, publicatie 8 oktober 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Crocuslaan (14 oktober 2015, publicatie 19 oktober 2015)

Tijdelijke politieverordening  : buurtsport op 4 november 2015 in de Witte Dovenetellaan (14 oktober 2015, publicatie 19 oktober 2015)

Tijdelijke politieverordening: gedeeltelijke afsluiting Ter Meerenlaan voor de inhuldiging van buurtcentrum 'Forum' op 13 november 2015 tussen 14u en 22u (21 oktober 2015, publicatie 26 oktober 2015) 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: geschrankt parkeren in de Rode Beukenlaan - aanpassing parkeerzones (18 november 2015, publicatie 27 november 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Mechelsesteenweg 181 - gele onderbroken streep (18 november 2015, publicatie 27 november 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Louis Marcelisstraat: parkeren tussen tramoverweg en 't Veldeke (18 november 2015, publicatie 27 november 2015)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: Warandeberg - uitgezonderd plaatselijk verkeer +3,5T (02 december 2015, publicatie 15 december 2015)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: BuurtSport in de Witte-Dovenetellaan op woensdag 23 december 2015 - straathockey (11 december 2015, publicatie 15 december 2015)


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV