Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Milieuvoorwaarden

Wanneer je dossier leidt tot een vergunning zullen er een heleboel voorwaarden gekoppeld worden aan je vergunningsdocument. De meeste zijn een verwijzing naar artikelen uit het Vlarem II.

Algemene milieuvoorwaarden


Alle ingedeelde inrichtingen krijgen altijd de voorwaarden uit Deel 4 van Vlarem II opgelegd. Het zijn algemene voorwaarden en zijn eigenlijk de evidentie zelve. Het gaat voornamelijk om veiligheids en zindelijkheidsnormen, bvb. dat het bedrijfsafval regelmatig moet worden afgevoerd.

Sectorale milieuvoorwaarden


Gekoppeld aan de vergunde rubrieken vind je in Deel 5 van Vlarem II de sectorale voorwaarden terug. Dit is een erg omvangrijk deel, maar niet alle artikels zijn van toepassing op alle bedrijven.
Als je bvb. gevaarlijke stoffen opslaat, moet je een rubriek die begint met “17.” Aanvragen. De milieuvoorwaarden die op die activiteit van toepassing zijn, vind je dan terug in hoofdstuk 5.17 van Vlarem II.

Bijzondere milieuvoorwaarden

 
De vergunningverlener kan bijzondere voorwaarden opleggen aan individuele bedrijven, deze voorwaarden zijn meestal “op maat gemaakt” en altijd afhankelijk van de plaatselijke situatie. Zo kan bvb. het college een geluidsstudie eisen, de lozingsnormen aanpassen, enz.
De vergunningverlener heeft een zeer grote vrijheid om op deze manier de verwachte hinder voor de omwonenden en het leefmilieu te beperken. Hij kan de normen uit Vlarem wel scherper stellen, maar nooit afzwakken. De normen in het Vlarem zijn dus het minimum waaraan je bedrijf moet voldoen.

Integrale milieuvoorwaarden

 
Bij sommige sectoren worden sinds kort integrale milieuvoorwaarden opgelegd. Op dit ogenblik is dat enkel mogelijk voor de zogenaamde “standaardinrichtingen in klasse 3” en enkel voor garages en carrosseriebedrijven bedrijven of voor houtbewerkingsbedrijven.
Om te weten of je inrichting onder deze integrale regeling valt, moet je in de indelingslijst nagaan of de hele inrichting gedekt is via de rubriek 15.5 of de rubriek 19.8.

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV