Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gemeenteraadscommissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten heel wat beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken is er dan ook vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden en uitgebreid te overleggen, richtte de gemeenteraad zes raadscommissies op, met afgelijnde bevoegdheden.

Deze commissievergaderingen zijn openbaar. De datum van de vergaderingen wordt vermeld in onderstaande tabellen.

                      

Commissie
Financien 
Personeel 
       Informatica        

Commissie
Openbare werken
Groenplan
Verkeer
                      

Commissie
Stedenbouw
         Leefmilieu        

Voorzitter

J.P. Butaye

A. Eeckhout

A. Peters

Bevoegde
schepen(en)

F. Petit
N. Geerseau-Desmet

D. Matthys-Reyniers 
F. Mineur-Boucau     

D. Matthys-Reyniers
F. Mineur-Boucau

Effectieve Leden
LB-Union

J.P. Butaye
A. Peters
A. Eeckhout
B. Bernard

A. Eeckhout
S. Bodart
O. Mingers
M. Destexhe

A. Peters
O. Mingers
A. Goethals-de Theux
J.P. Butaye

Effectieve Leden
WOplus

W. Servranckx

J. Walraet

W. Peeters

Plaatsvervangende leden
LB-Union

O. Mingers

A. Franck

M. Destexhe

Plaatsvervangende leden
WOplus

J. Walraet

W. Servranckx

W. Servranckx

Volgende vergadering

Dinsdag 11 december 2018, om 18.30 uur (grote zaal van het Forum)

jjjjjjj   jj-jjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjj   jjjjjj-jjjjjjjjjjjjjjjjj                           

Commissie
Onderwijs
Cultuur

Commissie
Jeugd
Sport

Commissie
Sociale zaken
Tewerkstelling
Gehandicapten
Middenstand

Voorzitter B. Bernard A. Franck S. Bodart
Bevoegde
schepen(en)

F. Petit
N. Geerseau-Desmet
M. Jaubert

J. Crêvecoeur

M. Jaubert
J. Crêvecoeur

Effectieve Leden
LB-Union

B. Bernard
C. Dufays-Nyssens
A. Goethals-de Theux 
A. Franck

A. Franck
C. Dufays-Nyssens
M. Paquot
O. Mingers

S. Bodart
A. Franck
C. Dufays-Nyssens 
B. Bernard
Effectieve Leden
WOplus
J. Pollaris W. Peeters J. Pollaris
Plaatsvervangende
leden
LB-Union

M. Paquot

A. Goethals-de Theux

M. Paquot

Plaatsvervangende
leden
WOplus

W. Peeters

J. Pollaris

W. Peeters
Volgende vergadering

             -

Dinsdag 11 december 2018, om 18.00 uur (grote zaal van het Forum)

             -                           

Commissie
Intergemeentelijke samenwerking
Verzelfstandigde agentschappen

Voorzitter O. Mingers
Bevoegde
schepen

D. Matthys-Reyniers

Effectieve Leden
LB-Union

O. Mingers
A. Eeckhout
A. Goethals-de Theux
S. Bodart

Effectieve Leden
WOplus
W. Servranckx
Plaatsvervangende
leden
LB-Union

B. Bernard

Plaatsvervangende
leden
WOplus

J. Walraet

Volgende vergadering jjjjjjj   jjjjjj-jjjjjjjjjjjjjjjjj
GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV