Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gemeenteraadscommissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten heel wat beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe
onderwerpen diepgaand te bespreken is er dan ook vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden en uitgebreid te overleggen, richtte de gemeenteraad zes raadscommissies op, met afgelijnde bevoegdheden.

Deze commissievergaderingen zijn openbaar. De datum van de vergaderingen wordt vermeld in onderstaande tabellen.

                      

Commissie
Budget, Financiën,
Personeel, Informatica, Internationale betrekkingen, Intergemeentelijke samenwerking en Verzelfstandigde agentschappen

Commissie
Openbare werken, Patrimonium, Groene ruimten en Mobiliteit
                      

Commissie
Stedenbouw, Milieu, Openbare netheid, Dierenwelzijn, Burgemeestersconvenant, Ruimtelijke ordening, Huisvestingsbeleid en Ecologische Transitie

Voorzitter

J.P. Butaye

O. Mingers

A. Franck

Bevoegde
schepen(en)

F. Petit
J. Delcourt

D. Matthys-Reyniers 
F. Boucau-Mineur   

F. Petit
F. Boucau-Mineur
D. Matthys-Reyniers

Effectieve Leden
LB-Union

J.P. Butaye
R. De Lille
M. Lievens
O. Mingers

O. Mingers
J. Crêvecoeur
S. Bodart
R. De Lille

A. Franck
R. De Lille
J.P. Butaye
O. Mingers

Effectieve Leden
WOplus

E. Froidbise

J. Walraet

W. Peeters

Plaatsvervangende leden
LB-Union

M. Hosseini

A. Franck

B. de Broux

Plaatsvervangende leden
WOplus

J. Walraet

J. Pollaris

E. Froidbise

Volgende vergadering

Maandag 22 juli 2019, om 18.00 uur (Forum)                           

Commissie
Sociale zaken, Werk, Handicap, Gezondheid, Kindertijd en gezin, Lokale Economie, Bevolking en Burgerlijke staat

Commissie
Onderwijs,
Cultuur, Communicatie, Burgerparticipatie, Verenigingsleven, Bibliotheek en Eredienst

Commissie
Jeugd en
Sport

Voorzitter S. Bodart M. Lievens J. Crêvecoeur
Bevoegde
schepen(en)

B. Bernard
F. Petit

M. Jaubert
B. Bernard
F. Petit

F. Petit

Effectieve Leden
LB-Union

S. Bodart
G. Lamoureux
M. Paquot
Z. Gorgu

M. Lievens
M. Paquot
B. de Broux
R. De Lille

J. Crêvecoeur
M. Paquot
M. Hosseini
Z. Gorgu

Effectieve Leden
WOplus
A. Bens-Sterkmans J. Pollaris A. Bens-Sterkmans
Plaatsvervangende
leden
LB-Union

B. de Broux

G. Lamoureux

A. Franck

Plaatsvervangende
leden
WOplus

J. Pollaris

A. Bens-Sterkmans

E. Froidbise

Volgende vergadering

 

 

Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV