Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Aanvraag bewijs van woonst (met historiek)Gelieve zich te identificeren


  
  
  
  
  
  
    
    
  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. Vul het nummer in zonder streepjes of punten, bv. 123456 123 12

Aanvullende gegevens


  
E-mailadres *     
  
  
  

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)
 

Demande de certificat de résidence (avec historique des adresses)Veuillez vous identifier


  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  Votre numéro de registre national se trouve au verso de votre carte d'identité. Complétez le numéro sans traits ni points, par ex. 123456 123 12

Données supplémentaires


  
Adresse Email *     
  
  
 
  

Le traitement de données à caractère personnel se passe conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (Loi du 08/12/1992).
 

Demande de composition de ménageVeuillez vous identifier


  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  Votre numéro de registre national se trouve au verso de votre carte d’identité. Complétez le numéro sans traits ni points, par ex. 123456 123 12.

Données supplémentaires


  
Adresse Email *     
  
  
  

Le traitement de données à caractère personnel se passe conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (Loi du 08/12/1992).
 

Aanvraag bewijs van nationaliteitDeze aanvraag is voorbehouden aan personen die reeds de Belgische nationaliteit hebben.

Gelieve zich te identificeren


  
  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. Vul het nummer in zonder streepjes of punten, bv. 123456 123 12.

Aanvullende gegevens


  
E-mailadres *     
  
  
  

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)
 

Demande de certificat de nationalitéCette demande est réservée aux personnes qui possèdent déjà la nationalité belge.

Veuillez vous identifier


  
  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  Votre numéro de registre national se trouve au verso de votre carte d’identité. Complétez le numéro sans traits ni points, par ex. 123456 123 12.

Donées supplémentaires


  
Adresse Email *     
  
  
  

Le traitement de données à caractère personnel se passe conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (Loi du 08/12/1992).
 

Aanvraag uittreksel van het strafregister


  Ik weet dat ik mijn identiteitskaart en een eID-kaartlezer nodig heb om het aangevraagde document te openen en af te drukken

Vul je persoonsgegevens in


  
  
  
  
  
  
    
  
    
  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. Vul het nummer in zonder streepjes of punten, bv. 123456 123 12

Vul je aanvullende gegevens in


 
E-mailadres *     
    


Beschikbare modellenModel 595 (oud model 1): Basismodel - uittreksel uit het strafregister.

Model 596.1: uittreksel uit het strafregister voor bepaalde beroepscategorieën en speciale toelatingen.

Model 596.2 (oud model 2): uittreksel uit het strafregister gevraagd voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  
  

BELANGRIJK! Geef een duidelijk omschreven reden waarom je het document aanvraagt. Bijvoorbeeld "werk" of "sollicitatie" alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld "sollicitatie bij een bankinstelling" of "verkrijgen jachtvergunning". Ook het niveau is belangrijk. Bijvoorbeeld "sollicitatie als bestuurder van beleggingsfondsen" of "lid van de raad van bestuur in de veiligheidssector". De reden voor dit verzoek is een wijziging aan art. 595 en art. 596 van het wetboek van strafvordering.

  

Gelieve op ons bericht te wachten, alvorens u persoonlijk aan te melden aan het loket. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992).
 

Demande d'extrait du casier judicaire


  Je confirme que j'ai à ma disposition un lecteur de carte eID pour ouvrir et imprimer le document demandé

Veuillez vous identifier


  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  
  Votre numéro de registre national se trouve au verso de votre carte d’identité. Complétez le numéro sans traits ni points, par ex. 123456 123 12.

Données suplementaires


Adresse email *     
 
 

Modèles disponiblesModèle 595 (ancien modèle 1): Modèle de base – extrait du casier judiciaire destiné aux administrations publiques, aux particuliers ou organismes privés.

Modèle 596.1: extrait du casier judiciaire pour des catégories professionnelles particulières et autorisations spéciales.

Modèle 596.2 (ancien modèle 2): extrait du casier judiciaire demandé pour exercer une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médicosociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs.
  
  


IMPORTANT ! Mentionnez clairement la raison de votre demande. Par exemple «travail» ou «candidature» est insuffisant. Indiquez par exemple «candidature pour poste dans une banque» ou «obtention permis de chasse». Le niveau est également important. Par exemple «candidature administrateur fonds d’investissements» ou «membre du conseil d’administration dans le secteur de la sécurité». La raison de cette demande est une modification des articles 595 et 596 du code d’instruction criminelle.
  

Merci d’attendre un avis de notre part, avant de vous présenter en personne au guichet. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Les données sont traitées en conformité avec la loi relative à la protection de la vie privée (Loi 08/12/1992).
 

Aanvraag bewijs van inschrijvingGelieve zich te identificeren


  
  
  
  
  
  
    
    
  Indien het rijksregisternummer niet gekend is, vul dan 000000 000 00 in

Aanvullende gegevens


  
    
  
  
  
  

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)
 

Demande de certificat d'inscriptionVeuillez vous identifier


  
  
  
  
  
  
Open the calendar popup.
 
  
  Votre numéro de registre national se trouve au verso de votre carte d’identité. Complétez le numéro sans traits ni points, par ex. 123456 123 12.

Données supplémentaires


  
Adresse Email *     
  
  
 
  

Le traitement de données à caractère personnel se passe conformément à la loi relative à la protection de la vie privée (Loi du 08/12/1992).
 

Aanvraag samenstelling gezinGelieve zich te identificeren


  
  
  
  
  
  
    
    
  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. Vul het nummer in zonder streepjes of punten, bv. 123456 123 12

Aanvullende gegevens


  
E-mailadres *     
  
  
  

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08/12/1992)
 

Aanvraag bewijs van woonst 2 (met historiek)


deletedform
 
Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV