Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Bijzonder plan van aanleg

De gemeente heeft twee BPA’s geldig op haar grondgebied 

BPA BeekstraatDe reden voor de opmaak van een beperkt BPA in de Beekstraat, was enerzijds de zone rond de gebouwen gelegen Beekstraat 156 -158 die aan een totale sanering toe was, en anderzijds de verkeersveiligheid.

Bedoelde gebouwen zijn gelegen tussen het kruispunt met enerzijds de Jan Baptist Overloopstraat en anderzijds de Jan Baptist De Keyzerstraat en de Van Severlaan.
De bedoeling van het BPA was de bestemming te veranderen tot woonzone. De plaats was aan grondige herwaardering toe, door de omgeving te saneren en de ontstane wildgroeibouw aldus te verhinderen in een omgeving van bestaande woningen. Op die manier konden de gebouwen opnieuw een duidelijke rol spelen in de sociale en economische bewogenheid van de plaats.

Tijdens de piekuren was het doorgaande verkeer vrij intensief aangezien via de Jan Baptist De Keyzerstraat de verbinding met de Wezembeeklaan en de Ring 0 gelegd werd.
De Jan Baptist Overloopstraat en de Van Severlaan fungeerden als verbindingswegen voor de Mechelsesteenweg.
Schikkingen werden getroffen om de Jan Baptist De Keyzerstraat in éénrichting om te zetten vanaf het kruispunt met de Beekstraat tot aan de Wezembeeklaan.

Het BPA Beekstraat werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 5 mei 2000.

Sectoraal BPA Wezembeek-OppemHet Sectoraal BPA “Wezembeek-Oppem” kadert in het bedrijvenstructuurplan dat voor de gemeente Wezembeek-Oppem werd opgemaakt naar aanleiding van de problematiek van de zonevreemde bedrijven op het grondgebied van de gemeente.
Het bedrijf Steenacker werd tijdens de inventarisatie en analyse van de zonevreemde bedrijven weerhouden voor de opmaak van een zonevreemd BPA.

Het BPA komt tegemoet aan het invullen van een bestemming die overeenstemt met de feitelijke, huidige toestand. Daarbij wordt voorzien in uitbreidingsmogelijkheden op korte  termijn op de eigen percelen en op de aangrenzende percelen. Het is voor de firma Steenacker niet mogelijk binnen de bestaande ruimtelijke indeling van het gewestplan haar economische activiteiten te optimaliseren, gezien het grote ruimtegebruik ervan. De uitbreidingsmogelijkheid bepaalt dus de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.

Het BPA is in het westen begrensd door de RO (aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als hoofdweg) en de afrit ‘Wezembeek-Oppem’.

De Wezembeeklaan (N266) vormt de noordelijke grens en de Louis Marcelisstraat de oostelijke grens. De zuidelijke grens van het BPA loopt achtereenvolgens van oost naar west langs een school en een braakliggend terrein.

Bestemmingen voorzien in het gewestplan


 

  • woongebied
  • bufferzone


 

Goedgekeurde afwijkingen1. Een gedeelte van het buffergebied wordt omgezet in zone voor nijverheid, inclusief zone voor ontsluiting (55 a 85 ca);
2. Een gedeelte van het woongebied wordt omgezet in zone voor buffer (8a 61ca);
3. Een gedeelte van het woongebied wordt omgezet in zone voor nijverheid, inclusief zone voor ontsluiting (32 a 86 ca);

Het sectoraal BPA Wezembeek-Oppem werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 11 februari 2003.

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV