Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

Het koninklijk besluit van 28 december 1972, meermaals gewijzigd, bepaalt de algemene regels voor de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, met andere woorden de voorschriften van de verschillende zones die in de gewestplannen zijn voorzien.
Zo bepaalt het koninklijk besluit per bestemming hoe de grond kan gebruikt worden.

Voor de gemeente Wezembeek-Oppem is het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse van toepassing. Dit gewestplan werd goedgekeurd bij KB van 7 maart 1977.

De verschillende bestemmingen die volgens dit gewestplan op het grondgebied Wezembeek-Oppem voorkomen zijn:

 • Woongebied
 • Woonpark
 • Parkgebied
 • Bufferzone
 • Recreatiegebied
 • Agrarisch gebied
 • Landschappelijk waardevol gebied
 • Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoozieningen
 • Woonaansnijdingsgebied (door gewestplanwijziging)


Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd. In de Vlaamse Codex is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen.
 
U kunt het gewestplan raadplegen via www.geovlaanderen.be

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV