Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Stedenbouwkundig Attest en Inlichtingen

Wat is een stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting ?

Hoe vraag ik een stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting aan ?

Hoe lang is mijn stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting geldig ?

Hoeveel moet ik betalen ?


Wat is een stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting ?

 

Als u een project voor ogen hebt maar u wilt nagaan of uw project stedenbouwkundig aanvaardbaar is dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Het attest geeft aan of uw project in aanmerking kan komen voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.

Stedenbouwkundige inlichtingen zijn louter informatief. Ze hebben niet de waarde van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Ze geven weer welke geldende plannen of voorschriften van kracht zijn op de percelen waarvoor de aanvraag werd ingediend.

Hoe vraag ik een stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting aan ?

 

Het stedenbouwkundig attest wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het volgende formulier: aanvraagformulier stedenbouwkundig attest
In sommige de gevallen moet advies worden gevraagd aan de Administratie Ruimte en Erfgoed te Leuven. Dit advies wordt overgenomen in het stedenbouwkundig attest.
Het stedenbouwkundig attest wordt binnen vijfenzeventig dagen na de aanvraag afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Stedenbouwkundige inlichtingen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen door middel van volgend formulier: aanvraagformulier stedenbouwkundige inlichtingen.
De stedenbouwkundige inlichtingen worden binnen vijftig dagen na de aanvraag rechtstreeks afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe lang is mijn stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige inlichting geldig ?

 

Het stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het ogenblijk van de uitreiking ervan.

De gegevens in het attest van de stedenbouwkundige inlichtingen zijn geldig onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijk uitvoeringsplan of van de regelgeving. De voorschriften van goedgekeurde plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, toegestane verkavelingen, rooiplannen en stedenbouwkundige verordeningen zijn geldig zolang de verordenende bepalingen waaruit ze voortvloeien hun bindende kracht behouden. Doordat de gegevens snel kunnen wijzigen, is het raadzaam regelmatig nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen.

Hoeveel moet ik betalen ?

 

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 zal u bij de indiening van uw aanvraag gevraagd worden om een belasting te betalen. Voor zowel de aanvraag tot stedenbouwkundig attest als de aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen wordt 160 EUR gevraagd.


Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV