Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Vergunningstermijn

Beslissingstermijn en stilzwijgende weigering


Wanneer de overheid geen besluit kan nemen binnen de voorziene 90 kalenderdagen kan ze –gemotiveerd – eenmalig de beslissingstermijn met ten hoogste 45 kalenderdagen verlengen. Is binnen deze termijn geen beslissing gevallen, leidt dit tot een stilzwijgende weigering. Je kunt hiertegen als exploitant uiteraard in beroep gaan.

Tijdelijke vergunning


Bij sommige inrichtingen, bvb. een betonbreekinstallatie op een grote werf, kan het nuttig zijn een tijdelijke vergunning aan te vragen, want die procedure is aanzienlijk eenvoudiger. De aanvraag wordt bij het college van burgemeester en schepenen in gediend. De beslissingstermijn bedraagt ten hoogste 60 dagen, te verlengen met max. 30 dagen.
Niet voor alle rubrieken kan een tijdelijke vergunning aangevraagd worden, dat kan alleen wanneer in de vierde kolom van de indelingslijst de letter “T” wordt vermeld. Een tijdelijke vergunning kan voor een termijn van maximaal 12 maanden afgeleverd worden wanneer het om een inrichting gaat die bij een bouwwerf hoort. In alle andere gevallen is de maximale termijn drie maanden.
Ze kan slechts éénmaal en met ten hoogste de oorspronkelijk toegelaten periode worden verlengd.

Vergunning op proef


Bij een aanvraagdossier waarbij de overheid twijfels heeft over de op te leggen voorwaarden en waar geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan een vergunning op proef worden afgeleverd. De proeftijd bedraagt minstens zes maanden en maximaal twee jaar. De overheid heropent op het einde van de proeftermijn automatisch het dossier met een nieuwe adviesronde die leidt tot een definitieve beslissing. Hieruit kan een weigering of een vergunning volgen voor de rest van de termijn van ten hoogste 20 jaar.

Vergunning


Normaal wordt een vergunning toegekend voor de langst mogelijke termijn van 20 jaar, tenzij anders gevraagd wordt door de exploitant of wanneer het een wijziging (uitbreiding of toevoeging) van de vergunning betreft. In dat geval wordt de nieuwe vergunning beperkt tot de vervaldag van de basisvergunning.

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV