Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Dossiertaks


In Wezembeek-Oppem zijn volgende dossiertaksen van kracht voor milieuvergunningsaanvragen:

Gewestlijk
Gemeentelijk

Gewestelijk


Vooraleer het dossier in te dienen moet je de gewestelijke dossiertaks hebben betaald. Het betalingsbewijs is een essentieel dossierstuk. Deze dossiertaks komt terecht in het MINA-fonds, officieel het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.

Je voert de storting uit op volgend rekeningnummer:

Departement L.N.E. – Ontvangsten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
IBAN : BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31)
BIC : BBRUBEBB
Mededeling: “Dossiertaks Vlarem”

Bedrag aanvraag van:

 • klasse 2 61,97 EUR
 • klasse 1 123,95 EUR
 • klasse 1 met MER en/of OVR 247,89 EUR


Ga je niet akkoord met de beslissing over je aanvraag, heb je het recht in beroep te gaan, maar ook dan moet je een dossiertaks betalen.

Bedrag voor een beroep:

 • tegen een aanvraag in klasse 2 123,95 EUR
 • tegen een aanvraag in klasse 1 247,89 EUR
 • tegen een aanvraag in klasse 1 + MER/OVR 495,79 EUR
 • ingediend door derden 6,20 EUR

Gemeentelijk


Na de verklaring van volledigheid en ontvankelijkheid krijg je van de gemeente een betalingsuitnodiging om de gemeentelijke retributie te betalen.
Deze gemeentelijke retributie wil een stuk van de kostprijs van de behandeling van het dossier recupereren (die kosten kunnen bij een klasse 1 oplopen tot 7.500 EUR!).

Bedrag aanvraag van:

 • Klasse 1
 • nieuwe inrichting 2.250,00 EUR
 • hernieuwing 1.750,00 EUR
 • verlenging (niet vervallen) 1.125,00 EUR
 • enkel openbaar onderzoek 250,00 EUR
 • toeslag MER + 250,00 EUR
 • toeslag OVR + 250,00 EUR
 • toeslag MER+OVR + 400,00 EUR
 • OVAM-goedgekeurd bodemsaneringsproject: 0,00 EUR
 • Klasse 2
 • nieuwe inrichting 500,00 EUR
 • hernieuwing 375,00 EUR
 • verlenging (niet vervallen) 250,00 EUR
 • OVAM-goedgekeurd bodemsaneringsproject: 0,00 EUR
 • Reductie van basisbelasting bij:
 • tijdelijke inrichtingen -90% van de basis
 • particuliere inrichtingen -90% van de basis
 • na wijziging indelingslijst -80% van de basis
 • proportionele reductie volgens de oppervlakte
 • wanneer de inrichting slechts deels op het grondgebied ligt.
 • Aanpassingen aan vergunningen op vraag exploitant
 • wijziging van voorwaarden 250,00 EUR
 • veranderingen door aktename 250,00 EUR

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV