Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Stedenbouwkundige vergunning

Opgelet, sinds 1 januari 2018 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen ge├»ntegreerd in de omgevingsvergunning. Aanvragen gebeuren voortaan digitaal via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Onze website wordt binnenkort aangepast.

Meer informatie hierover kan u alvast terugvinden op:
Het omgevingsloket
Ruimtelijke ordening

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?


Heb ik een architect nodig?

Hoe vraag ik een stedenbouwkundige vergunning aan?

Hoe lang is mijn stedenbouwkundige vergunning geldig?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat is een stedenbouwkundige vergunning ?

 

Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger de bouwvergunning) is een vergunning die u toelaat om bouwwerken te verrichten, zoals het bouwen, verbouwen en/of uitbreiden van een constructie, maar ook het afbreken ervan. Ook voor het vermeerderen van het aantal woongelegenheden of het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw dient u een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Het vellen van bomen, het wijzigen van het reliëf en het aanleggen van recreatieve terreinen zijn eveneens vergunningsplichtig.

Voor het uitvoeren van onderhoudswerken (bvb wijzigen van de dakbedekking, vervangen van ramen en schrijnwerk, plaatsen van isolatie, installeren van sanitair, elektriciteit,…) dient u geen stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

Als u plannen heeft om werken uit te voeren, is het ten zeerste aan te raden om inlichtingen te vragen bij de dienst Stedenbouw.

Heb ik een architect nodig ?

 

Of u de medewerking van een architect nodig hebt, hangt af van het soort werken dat u wenst uit te voeren. Van zodra u de stabiliteit van een gebouw wijzigt of van zodra de werken het oplossen van een constructieprobleem betrachten, is de samenwerking met een architect verplicht.
Nieuwbouw, en de meeste uitbreidingen en verbouwingen zullen dus de medewerking van een architect vereisen.

Het aanleggen van verhardingen of recreatieve terreinen, het plaatsen van een zwembad, serre of schotelantenne, het vellen van bomen, … kan zonder de medewerking van een architect, … maar met een stedenbouwkundige vergunning!

Hoe vraag ik een stedenbouwkundige vergunning aan?Aanvraag voortaan digitaal via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Het resultaat van dit onderzoek ontvangt u per mail. Indien uw aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard, dan is de datum die in dit schrijven vermeld staat tevens de startdatum van de procedure.

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een vervaltermijn van 105 dagen een beslissing over de vergunningsaanvraag.
De beslissing wordt u digitaal toegezonden.

Hoe lang is mijn stedenbouwkundige vergunning geldig?Een stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege als:

 • de werken niet binnen twee jaar na afgifte van de vergunning zijn gestart;
 • de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken worden;
 • de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na aanvang van de werken.


 

Hoeveel moet ik betalen?

 

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 zal u bij de indiening van uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gevraagd worden om een belasting te betalen. Het bedrag hangt af van welke aanvraag u indient:

 • eenvoudige dossiersamenstelling: 80 EUR
 • uitgebreide dossiersamenstelling: 160 EUR

 

te vermeerderen met 25 EUR per bijkomende woongelegenheid
te vermeerderen met 50 EUR per andere bijkomende functie

Eveneens is er een belasting op het bouwen en verbouwen, de zogenaamde bouwtaks. Deze wordt berekend op basis van het volume.

 • de eerste 650m³ = 0,62 EUR / m³
 • tussen 650m³ en 850m³ = 1,24 EUR / m³
 • vanaf 850m³ = 1,98 EUR / m³


De bouwtaks bedraagt in iedere geval minimum 125 EUR.

Indien er een openbaar onderzoek vereist is, gebeurt dit op kosten van de aanvrager. Het bedrag van de aangetekende zendingen zal u dus ook aangerekend worden

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV