Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Bouwovertreding

Wat is een bouwovertreding ?

Kan een bouwovertreding rechtgezet worden ?

Hoe vraag ik een regularisatie aan ?

Hoeveel moet ik betalen ?


Wat is een bouwovertreding ?Als u werken uitvoert zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning dan begaat u een bouwovertreding.
De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is door de provinciegouverneur gemachtigd om bouwovertredingen op te sporen, vast te stellen, een stopzetting der werken te bevelen en een proces-verbaal op te maken. Dit proces-verbaal wordt verstuurd naar de Procureur des Konings en naar de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur.

Als u plannen heeft om werken uit te voeren en u weet niet of ze vergunningsplichting zijn, dan is het is ten zeerste aan te raden om inlichtingen te vragen bij de dienst Stedenbouw.

Kan een bouwovertreding rechtgezet worden ?

 

Afhankelijk van het soort overtreding kan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van burgemeester en schepenen, na advies van de Hoge Raad voor Herstelbeleid, het herstel in de oorspronkelijke toestand, aanpassingswerken en/of een meerwaarde vorderen. Het is aan de rechter om deze herstelmaatregelen te bevelen.

Als de overtreding niet in strijd is met de van toepassing zijnde plannen en verordeningen kan het college van burgemeester en schepenen een regularisatie toestaan.

Hoe vraag ik een regularisatie aan ?

 

Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning die tijdens of nà het verrichten van vergunningsplichtige handelingen wordt afgeleverd.

De aanvraag en de procedure verlopen dus hetzelfde als deze van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Hoeveel moet ik betalen ?

 

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 zal u bij de indiening van uw aanvraag tot regularisatie gevraagd worden om een belasting te betalen. Het bedrag hangt af van welke aanvraag u indient en het betref  overtredingen na inwerktreding van de Vlaams Codex voor Ruimtelijke Ordening (september 2009).

  • Regularisatie van overtredingen in dossiers ressorterend onder artikel 1.1. A: 160 EUR
  • Regularisatie van overtredingen in dossiers ressorterend onder artikel 1.1. B: 320 EUR
  • Regularisatie van overtredingen in dossiers ressorterend onder artikel 1.1. C: 320 EUR, te vermeerderen met 50 EUR per bijkomende woongelegenheid

                     
                       
Eveneens is er een belasting op het bouwen en verbouwen, de zogenaamde bouwtaks. Deze wordt berekend op basis van het volume.

  • de eerste 650m³ = 0,62 EUR / m³
  • tussen 650m³ en 850m³ = 1,24 EUR / m³
  • vanaf 850m³ = 1,98 EUR / m³

 

De bouwtaks bedraagt in iedere geval minimum 125 EUR.
Wie een regularisatievergunning verkrijgt, zal een dubbele bouwtaks moeten betalen.

Indien er een openbaar onderzoek vereist is, gebeurt dit op kosten van de aanvrager. Het bedrag van de aangetekende zendingen zal u dus ook aangerekend worden.
 

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV