Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Premies : water


 

Een hemelwaterput en/of infiltratievoorzieningWanneer je een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening bouwt, kan je van de gemeente een premie ontvangen.

AanvraagvoorwaardenDe hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’.Aanvraagformulier


Aanvraagformulier hemelwaterput en infiltratievoorziening

Let wel!
de factuur dient bij het aanvraagformulier te worden gevoegd.


PremiebedragDe premie voor hemelwaterputten bedraagt 0,05 EUR per liter waterinhoud met een maximum van 500 EUR. Voor ieder verbruikspunt aangesloten op de hemelwaterput, bovenop de verplichte aansluitingen, wordt een subsidie uitgekeerd van 10 EUR met een maximum van 50 EUR.
De premie voor infiltratievoorzieningen bedraagt 2,5 EUR per aangesloten m² aan verhard oppervlak met een maximum van 500 EUR.


Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen


 

Hemelwaterput

 • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
 • Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.


De hemelwaterput dient te voldoen aan volgende codes van goede praktijk:

 • De overloop van de hemelwaterput mag worden aangesloten op een:
  • oppervlaktewater
  • infiltratievoorziening
  • regenafvoer van de riolering
  • gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater omdat bovenstaande voorbeelden technisch niet mogelijk zijn


Welke van de volgende combinaties van aftappunten volstaan?

  • wasmachine
  • wasmachine en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
  • toilet
  • toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
  • wasmachine en toilet
  • wasmachine, toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin

 

 • Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het hemelwaternet. Uw drinkwaterbedrijf laat niet toe dat er een verbinding mogelijk is tussen beide waternetten. Vandaar dat deze eis wordt opgenomen.


Om na te gaan of de hemelwaterput voldoet voor de aangesloten dakoppervlakte dient de volgende tabel te worden gebruikt.

Welke horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput? Wat is het volume van de hemelwaterput?
max. 60.00 m²  min. 3000.00 liter 
max. 80.00 m²   min. 4000.00 liter 
max. 100.00 m²   min. 5000.00 liter 
max. 120.00 m²   min. 6000.00 liter 
max. 140.00 m²   min. 7000.00 liter 
max. 160.00 m²   min. 8000.00 liter 
max. 180.00 m²   min. 9000.00 liter 
max. 200.00 m²   min. 10000.00 liter


 

InfiltratievoorzieningDe premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.

Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.

De dakoppervlakte of verharde oppervlakte aangesloten op de infiltratievoorziening dient minimaal 50.00 m² te zijn.

Het afvoerdebiet van de infiltratievoorziening is in overeenstemming met het buffervolume volgens de volgende tabel. 


Wat is het afvoerdebiet van de infiltratievoorziening? Wat is het buffervolume?
min. 10.00 l/s/ha  min. 100.00 m³/ha 
min. 5.00 l/s/ha  min. 150.00 m³/ha 
min. 2.00 l/s/ha  min. 200.00 m³/ha 
min. 1.00 l/s/ha  min. 275.00 m³/ha 


 
  
  

  
 

 
 


 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV