Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Premie : afvalpreventie

Om groen aan te planten of te onderhouden of om de afvalberg verminderen, kan je bij de gemeente premies voor volgende aankopen bekomen :

 • Hakselaar
 • Mulchmaaier met 2000/14/CE-markering
 • Traaggroeiend gras

AanvraagvoorwaardenOm voor de subsidie in aanmerking te komen moeten de toestellen (hakselaar en mulchmaaier) voldoen aan volgende eisen:
 • De aankoop gebeurt na 1 januari 2005;
 • Het toestel draagt de CE-markering;


specifiek voor mulchmaaiers gelden volgende bijkomende eisen:
Toestellen van Categorie A voldoen aan de grenswaarden vermeld in artikel 12 van de richtlijn 2000/14/CE

specifiek voor houthakselaars gelden volgende bijkomende eisen:

 • de minimum diameter van het te verhakselen snoeihout bedraagt 30 mm.
 • de toestellen hebben een maximaal geluidsvermogensniveaus: 93 

Toekenningsvoorwaarden


Voor hakselaars, muclhmaaiers en traaggroeiend gras :

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te gebeuren door middel van het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier of door middel van het door de intercommunale Interza ter beschikking gestelde formulier.

Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de milieudienst van de gemeente Wezembeek-Oppem en bij de intercommunale Interza.

De aanvraag wordt in tweevoud ingediend bij de milieudienst van de gemeente of bij de intercommunale Interza.

Eén exemplaar van het bij het gemeentebestuur ingediende aanvraagdossier wordt binnen de 10 werkdagen overgemaakt aan de intercommunale Interza.

Eén exemplaar van het bij de intercommunale Interza ingediende aanvraagdossier wordt binnen de 10 werkdagen over gemaakt aan het gemeentebestuur.

Bij de aanvraag dienen volgende bewijsstukken worden gevoegd:

 • de factuur betreffende de aankoop van het apparaat; indien de aanvraag de subsidie voor traaggroeiende grassoorten betreft volstaat een gedetailleerd kassaticket;
 • een kopie van de onderdelen van de Nederlandstalige handleiding van het aangekochte apparaat als bewijs dat het apparaat voldoet aan de technische vereisten zoals vermeld in de aanvraagvoorwaarden.
 • een kopie van de identiteitskaart.
 • indien van toepassing, een kopie van de ondertekende overeenkomst van samenaankoop.


 

Premiebedrag


 

Mulchmaaiers


 • Voor mulchmaaiers “categorie A”: 25% van het aankoopbedrag exclusief BTW, met een maximum van 75 EUR per apparaat;
 • Voor mulchmaaiers “categorie B”: 25% van het aankoopbedrag exclusief BTW, met een maximum van 50 EUR per apparaat;

 

De door de gemeente uitgekeerde subsidie is cumuleerbaar met deze van andere overheden of instellingen. In geen geval kan het totale uitgekeerde subsidiebedrag hoger liggen dan de werkelijke kostprijs.


Houthakselaars


 
25% van het aankoopbedrag exclusief BTW, met een maximum van 150 EUR per apparaat


Traaggroeiende grassoorten20% van het aankoopbedrag exclusief BTW, met een maximum van 100 EUR per aanvraagdossier.

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV