Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gratis huisvuilzakken


Wie kan gratis huisvuilzakken aanvragen?De gezinshoofden die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of het vreemdelingenregister en die tot een van de volgende categorieën behoren, krijgen mits het voorleggen van bepaalde bewijsstukken 20 gratis huisvuilzakken.


Categorie Bewijsstukken (toestandsdatum 01/01/2019)
 Kroostrijke gezinnen
 (min. 3 kinderen < 25 jaar)

   Attest van schoolbezoek voor meerderjarigen

Omnio-statuut (ex-W.I.G.W. statuut)

   Attest van de mutualiteit

 Bestaansminimum    Attest van het OCMW
 Gewaarborgd inkomen    Attest van de rijksdienst voor pensioenen

Gehandicapt (66%) of arbeidsongeschikt (2/3)

  • Attest v/d FOD Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  • Attest v/h Kinderbijslagfonds
  • Aanslagbiljet personenbelasting of formulier 276 C1


 

Hoe een aanvraag voor gratis huisvuilzakken indienen?Tussen 1 februari en 31 juli komt u naar de dienst burgerzaken, samen met de vereiste bewijsstukken. Daar vult u een aanvraag in en u ontvangt onmidellijk de gratis huisvuilzakken.

Meer inlichtingen bij mevrouw Pascale Rutten (02/783.12.22 – ).

Zie ook het Reglement betreffende gratis huisvuilzakken.

 

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV