Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gemeentelijk mobiliteitsplan

De gemeente Wezembeek-Oppem heeft op 6 december 2004 een mobiliteitsconvenant afgesloten met de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Vervoersmaatschappij. In het kader van dit convenant heeft de gemeente beslist een mobiliteitsplan op te maken. Dit vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit.

Het beleidsplan is opgebouwd rond hoofdzakelijk drie aspecten:

 • De gewenste ruimtelijke structuur en de weerslag op de mobiliteit
  Dit domein omvat de beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die een sturend karakter hebben op de mobiliteit.


 • De gewenste ontwikkeling van het verkeersnet per modus
  Dit domein maakt per verkeersnetwerk de vergelijking tussen de huidige en de gewenste toestand. Hieruit kan een pakket aan maatregelen afgeleid worden.


 • De gewenste ondersteunende maatregelen
  Het derde domein betreft een programma aan maatregelen die een mentaliteitswijziging (voorlichting, educatie,…) bij alle deelnemers in het verkeer teweeg moet brengen. Deze maatregelen bevatten dus geen ruimtelijke ingrepen.Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd door de gemeenteraad definitief goedgekeurd op 17 december 2007

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV