Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan " afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden.

 

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening VSGB en aangrenzende open ruimte gebieden” voorlopig vastgesteld.

Het gewestelijk RUP bestaat uit:

 • een grafisch plan (normatief)
 • stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan (normatief)
 • een toelichtingsnota (tekst en kaarten) (niet-normatief)
 • register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn (niet-normatief)
 • plan-MER (niet-normatief)
 • ruimtelijk veiligheidsrapport (niet-normatief)Het plan kan u consulteren op: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/index.html


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan


 

Eindrapport afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel (VSGB)


Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaalt dat delen van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Sint-Gensius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem tot het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel kunnen behoren. Deze gemeenten zijn dan ook in eerste instantie betrokken bij het overleg over het afbakeningsvoorstel.

Het rapport geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen dat in bindende bepaling 2 stelt dat de stedelijke gebieden worden afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen (bindende bepalingen in verband met de stedelijke gebieden).

Het voorstel van afbakening heeft geen rechtstreekse implicaties voor andere juridische plannen. Zo verandert de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel in principe niets aan de bestaande bestemmingen van een plan van aanleg (gewestplan, bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan), noch aan de huidige administratieve (gemeente)grenzen.

Programmatorische elementen die worden gekoppeld aan de grenslijn, kunnen wel aanleiding geven tot het wijzigen van de geldende bestemming op een bestaand plan. Het creëren van bijkomend aanbod van woningen en bedrijventerreinen en het versterken van de open ruimte structuur zijn voorbeelden van dergelijke elementen die aanleiding kunnen geven tot bestemmingswijzigingen die in het kader van het afbakeningsplan als gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden doorgevoerd. Het gaat telkens om elementen van Vlaamse betekenis.

In het plangebied worden drie hoogdynamische zones gedefinieerd met name het ruime Zaventemse in het noordoosten en de omgeving van Zellik - Groot-Bijgaarden en de zuidelijke kanaalzone in respectievelijk het noord- en het zuidwesten. Bijkomende ontwikkelingen van wonen, economische activiteiten en andere stedelijke functies worden bij voorkeur in deze zones geconcentreerd.

De essentie van het eindrapport is de voorbereiding van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met twee belangrijke componenten:

 • de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
 • een programma van bestemmingswijzigingen met betrekking tot elementen van Vlaamse betekenis.

 

Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos regio Zenne-Dijle-Pajottenland


In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Zenne-Dijle-Pajottenland.
Op 24 april 2009 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 44.900 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed.

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

Voor meer info kan je surfen naar: www.ruimtelijkeordening.be


Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV