Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Wat is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ?

Wat is de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ?

Bekijk hier het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

En nu ?Wat is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ?


Hoe moet Wezembeek-Oppem er in de toekomst uitzien? In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan schetst het gemeentebestuur de basisideeën rond het toekomstige ruimtegebruik in de gemeente. Het plan gaat niet in op concrete bestemmingen maar geeft wel uitgebreid uitleg over de grote ruimtelijke keuzes en mogelijkheden. De kaarten en illustraties ondersteunen de tekst, maar spreken zich niet uit op perceelsniveau.


Wat is de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ?

 

Wezembeek-Oppem ligt in de onmiddellijke nabijheid van Brussel en wordt omgeven door een aantal belangrijke infrastructuren. Deze strategische ligging en de nog resterende landelijkheid hebben tot gevolg dat de gemeente de laatste decennia te lijden heeft onder de suburbanisatie van het wonen. Ondanks de enorme toename van residentiële wijken in de gemeente heeft de gemeente haar landelijke, kleinschalige karakter in zekere mate kunnen behouden. De gemeente wenst dit beeld ook in de toekomst te behouden en daarbij een evenwicht na te streven tussen kwalitatief woonweefsel en de rust van het open landelijk gebied.

Wezembeek-Oppem “tussen stad en platteland” vat de toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente samen.

Deze visie vertaalt zich in een aantal krachtlijnen.

  • Het creëren van nieuwe centraliteiten, onder de vorm van een Administratief centrum en een Handelscentrum.
  • Het streven naar het behoud van het landelijk karakter van Wezembeek.
  • Het behouden, beschermen en waar mogelijk versterken van open ruimtestructuren.
  • Het opwaarderen van het publiek domein en de voorzieningen ten behoeve van langzaam verkeer.


 

Bekijk hier het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ?

 

Het voorlopig goedgekeurde GRS werd van 14 december 2009 tot en met 13 maart 2010 aan een openbaar onderzoek onderworpen. De bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek binnenkwamen, werden door de gemeenteraad behandeld. Nadien heeft de gemeenteraad het GRS definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Deputatie Vlaams-Brabant die in zitting van 19 augustus 2010 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft goedgekeurd.

Download :

Het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de kaartenbundel bij het structuurplan.


En nu ?Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht totdat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden herzien.

De gemeente kan gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opmaken en herzien ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

.

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV