Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Data van de zittingen

De data voor de vergaderingen van de gemeenteraad in 2018 zijn als volgt vastgelegd.  

 • 5 februari 2018 - GEANNULEERD
 • 19 maart 2018
 • 28 mei 2018
 • 25 juni 2018
 • 17 september 2018
 • 22 oktober 2018
 • 17 december 2018

In functie van bepaalde noden kunnen tussentijds extra zittingen worden gepland.

De zittingen vinden in regel plaats in de grote zaal van het gemeentelijke buurtcentrum Forum (ter Meerenlaan 3).

Agenda

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de leden van de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen, op maandag 17 december 2018, om 20 uur, in de grote zaal van het Forum.


A G E N D A

1. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Wokra – dienstjaar 2019 – toekenning.

2. BBC Beleidsrapporten – Budget 2019 – Vaststelling.

3. Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het OCMW.

4. Kennisname budget 2019 van het OCMW.

5. Algemeen politiereglement Wokra. Goedkeuring.

6. Aanstelling GAS-ambtenaar.

7. Overzicht overheidsopdrachten van dagelijks bestuur – derde kwartaal 2018.

8. Levering, installatie en opleiding software voor de beleidsplanning, boekhouding en andere financiële toepassingen voor gemeente en OCMW Wezembeek-Oppem– Goedkeuring voorwaarden (2018/039).

9. Gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – brandweer – dienstjaar 2019 – Toekenning.

10. Investeringstoelage aan het OCMW voor de vervanging van een frigotoog in het ontmoetingscentrum – Toekenning.

11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2018 houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 12 december 2018 - Bekrachtiging.

12. Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2018 houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de gewone en de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Interza op 11 december 2018 – Bekrachtiging.

13. Maandelijks voorschot op de bijdragen in de werkingskosten voor het dienstjaar 2019 aan de intercommunale Interza – Toekenning.

14. Arbeidsreglement voor het administratief en technisch gemeentepersoneel – Goedkeuring.

15. Gecoördineerde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel – Goedkeuring.

16. Wijziging organogram en personeelsformatie – Goedkeuring.

17. Toekenning van een collectieve hospitalisatieverzekering aan het onderwijspersoneel van de gemeentelijke basisscholen, met ingang van 1 januari 2019.

18. Toekenning subsidies aan de erkende jeugdverenigingen – dienstjaar 2018.

19. Toekenning subsidies aan de erkende sportverenigingen – dienstjaar 2018.

20. Toekenning subsidies aan de erkende socio-culturele verenigingen – dienstjaar 2018.

21. Toekenning subsidies aan de erkende overige verenigingen – dienstjaar 2018.

22. Toekenning toelage aan Stichting Brandwonden – dienstjaar 2018.

23. Toekenning toelage aan vzw Cap Idéal ex-Fauteuils Volants – dienstjaar 2018.

24. Toekenning toelage aan vzw Delphus – dienstjaar 2018.

25. Toekenning toelage aan vzw Brailleliga – dienstjaar 2018.

26. Toekenning toelage Child Focus – dienstjaar 2018.

27. Toekenning toelage aan vzw Les Pilotis – dienstjaar 2018.

28. Toekenning toelage aan SOS Kinderen zonder grens – dienstjaar 2018.

29. Toekenning toelage aan Stichting Alzheimer – dienstjaar 2018.

30. Toekenning toelage aan vzw Pensionnat Jules Lejeune – project fietskamp in de Ardennen – dienstjaar 2018.

31. Verdeling en toekenning toelagen Humanitaire Hulp – dienstjaar 2018.

32. Verdeling en toekenning toelagen Ontwikkelingshulp – dienstjaar 2018.

33. Verdeling en toekenning toelagen Hulp Vierde Wereld – dienstjaar 2018.

34. Proces-verbaal van de zitting van 22 oktober 2018 (05/2018). Goedkeuring.


Toegevoegde punten:

35. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Kerkhofblommen”

36. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“De aanslag op de reclame heeft meer van een aanslag dan van reclame”

37. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Hoe een neen een ja werd”

38. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Vorming is een meerwaarde”

39. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Stavaza IT GR WO”

40. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“De kweeste naar een passende en duurzame oplossing blijft nuttig en nodig”

41. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Burgers helpen burgers”

42. Brief d.d. 10 december 2018 van de heer Jan Walraet, raadslid, namens WOplus:
“Wat vliegt er daar?”

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV