Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Data van de zittingen

De data voor de vergaderingen van de gemeenteraad in 2018 zijn als volgt vastgelegd.  

 • 5 februari 2018 - GEANNULEERD
 • 19 maart 2018
 • 28 mei 2018
 • 25 juni 2018
 • 17 september 2018
 • 22 oktober 2018
 • 17 december 2018

In functie van bepaalde noden kunnen tussentijds extra zittingen worden gepland.  De zittingen vinden in regel plaats in de gemeentelijke feestzaal (Louis Marcelisstraat 134).

Agenda

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de leden van de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen, op maandag 22 oktober 2018, om 20 uur, in de grote zaal van het Forum.


A G E N D A

1. Aanpassing van de beleidsrapporten – Meerjarenplan 2014-2019 - vaststelling

2. Aanpassing van de beleidsrapporten – 3de budgetwijziging dienstjaar 2018 – vaststelling

3. Verslag van de financieel beheerder over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen

4. Statutenwijziging intercommunale Interza. Goedkeuring

5. Statutenwijziging intercommunale Haviland. Goedkeuring

6. Mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 12 december 2018 – Vaststelling.

7. Mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 14 december 2018. – Vaststelling.

8. Overheidsopdracht diensten – Deelstudie extern – management processen: Consultancyopdracht: trajectbegeleiding centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem (SB/16-02) - Goedkeuring meeruitgave

9. Inschakeling vzw VVSG als aankoopcentrale voor de afname van de overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18. Goedkeuring

10. Princiepsbeslissing toetreding tot TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services). Goedkeuring.

11. Principieel akkoord tot deelname aan de interlokale vereniging it-punt zoals voorgesteld door het Autonoom Provinciebedrijf VERA met het voorgestelde huishoudelijke reglement en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Goedkeuring.

12. Proces-verbaal van de zitting van 17 september 2018 (04/2018). Goedkeuring. 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV