Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Data van de zittingen

De data voor de vergaderingen van de gemeenteraad in 2019 zijn als volgt vastgelegd.  

 • 2 januari 2019 - installatievergadering
 • 11 februari 2019
 • 25 maart 2019
 • 13 mei 2019
 • 24 juni 2019
 • 25 juli 2019
 • 16 september 2019
 • 28 oktober 2019
 • 25 november 2019 (onder voorbehoud)
 • 23 december 2019

In functie van bepaalde noden kunnen tussentijds extra zittingen worden gepland.


De zittingen vinden in regel plaats in de grote zaal van het gemeentelijke buurtcentrum Forum (ter Meerenlaan 3).

Agenda

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de leden van de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen, op 28 oktober 2019, om 20.00 uur, in de grote zaal Forum:


A G E N D A

OZ.1. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 16 september 2019. Goedkeuring.

OZ.2. Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters Oost. Toetreding. Goedkeuring.

OZ.3. Oprichting van een overlegorgaan in functie van het bestuderen van de samenwerkingsmogelijkheden en de oprichting van een dienstverlenende vereniging in de beleidsdomeinen werk, welzijn, wonen, energie, kinderopvang en sociale economie (huidige werkdomeinen 3W plus). Toetreding. Beslissing.

OZ.4. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 17 december 2019. Statutenwijziging. Fusie door overname van PBE en Riobra. Goedkeuring en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

OZ.5. TMVS (Tussengemeentelijke maatschappij voor services). Statutenwijziging. Goedkeuring.

OZ.6. Aankoop nieuwe voertuigen voor de uitvoeringsdiensten. Voorwaarden. Raming. Goedkeuring.

OZ.7. Toetreding van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" tot het centraal aanmeldingsregister van de basisscholen van Tervuren. Goedkeuring.

OZ.8. Toekenning gemeentelijke toelage verenigingen 2019. Nederlandstalige gemeentelijke basisschool “De Letterbijter”.

OZ.9. Investeringstoelage aan het OCMW voor de aankoop van een Ford Transit. Toekenning.

OZ.10. Investeringstoelage aan het OCMW voor de aankoop van een dampkap voor het ontmoetingscentrum. Toekenning.

OZ.11. Investeringstoelage aan het OCMW voor de installatie van nieuwe ramen in de living en de badkamer van het duplexappartement Mechelsesteenweg 224. Toekenning.

OZ.12. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging. Goedkeuring.

OZ.13. Retributiereglement op de inzameling en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen vanaf 1 april 2014. Wijziging. Goedkeuring.

OZ.14. Reglement cameratoezicht op het openbaar domein. Wijziging. Goedkeuring.
Toegevoegde punten:


Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV