Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Interza

Maatschappelijk doel


De vereniging heeft tot doel om de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten.
Dit houdt onder meer in het nemen van initiatieven die verband houden met :

  • de voorkoming en de beperking van de afvalproductie.
  • de inzameling, de opslag, de selectie, de recuperatie, de valorisatie, de overslag, de afzet, de afvoer en de verwerking van gesorteerde en niet gesorteerde afval.


Onder afval wordt hiervoor verstaan : huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en – beheer (VLAREA).
De vereniging kan tevens dezelfde taken uitvoeren voor andere deelnemers op voorwaarde van goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst door de algemene vergadering.

De gemeentelijke deelnemers van Interza zijn : Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV