Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Lokaal overleg kinderopvang

Algemene informatie

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang geeft het gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang.

Het LOK heeft als doel het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart te brengen, ouders te informeren, te waken over tekortkomingen en zal mogelijke oplossingen aanbieden.  Het LOK zal tevens de samenwerking tussen aanbieders van kinderopvang bevorderen en zal de kwaliteit trachten te stimuleren.

Het LOK streeft naar een uniforme en betaalbare kinderopvang voor elk kind in Wezembeek-Oppem.
De statuten van het LOK-Lokaal overleg kinderopvang werden in de gemeenteraad van 30 december 2009 goedgekeurd.

De statuten vindt u hier.

Contact
Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorzitter
Ariane Calmeyn

Secretaris
Annie Vanderborght

Jozef De Keyzerstraat 15-17
1970  Wezembeek-Oppem

( 02/766.14.07


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV