Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Afsluiten van een straat

Het kan gebeuren dat je werken op je eigendom moet verrichten die van die aard en omvang zijn dat je de straat tijdelijk moet afsluiten. Bijvoorbeeld: je moet een mobiele hijskraan laten komen voor het plaatsen van een zwembad, je verwacht vrachtwagens voor het leveren en storten van beton, het rooien van een boom vereist een kraan.

Het afsluiten van een straat moet minstens 3 weken op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bij

Mevrouw Ann Pasteels
( 02 783 12 14
7 02 731 06 72


Deze termijn is zo ruim omdat er een tijdelijke politieverordening en een signalisatieplan moet worden opgesteld door de politie, die vervolgens geagendeerd worden op de agenda van het college van burgemeester en schepenen (de zittingen vinden elke week plaats op dinsdagochtend, hiervan kan worden afgeweken tijdens vakantieperiodes of op wettelijke feestdagen, hou hiermee ook rekening). Na de goedkeuring van uw aanvraag door het college wordt je hiervan per brief verwittigd.

Het afsluiten van de straat kost 50,00 EUR per dag. De betaling gebeurt, voorafgaandelijk de afsluiting, aan het loket van de technische dienst, binnen de openingsuren. Op dat moment kan je, tegen betaling, ook de benodigde signalisatie ontlenen.

( 02 783 12 21
7 02 731 06 72Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de buurtbewoners tijdig per brief te verwittigen van het afsluiten van hun straat, in beide landstalen, met voorrang voor het Nederlands, overeenkomstig de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken.

Let op, sluit nooit een straat af zonder toelating van de politie en respecteer de termijnen van de te volgen procedure!


 

Contact
Dienst wegen, verkeer en mobiliteit

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV