Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Autochtoon plantsoen

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone planten zijn belangrijk omdat ze beter aangepast kunnen zijn aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen, … dan niet-autochtone. Ze hebben zich immers gedurende vele eeuwen aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Maar veel autochtone bomen en struiken worden bedreigd door ontbossing, bosfragmentering, intensief bosgebruik en het verdwijnen van kleine landschapselementen. Voor heel wat soorten blijft er nog maar hier en daar een restpopulatie over in Vlaanderen. We willen de autochtone populaties van bomen en struiken de nodige kansen bieden voor het behoud en de verdere evolutie van hun genetische diversiteit, zodat zij sterk staan voor de toekomst. Daarom moeten we autochtone populaties beschermen, en zo veel mogelijk autochtoon plantsoen gebruiken bij aanplantingen.

Vlaanderen is ingedeeld in een aantal herkomstgebieden, geografische regio's waarbinnen dezelfde ecologische groeicondities heersen. Wanneer u zelf autochtoon plantsoen wil aanplanten dient dit te gebeuren met plantsoen afkomstig van hetzelfde herkomstgebied als waar de aanplanting gebeurt. U kan autochtone planten kopen bij een aantal privékwekerijen. Maar omdat de vraag voorlopig nog het aanbod overtreft, kan u ook zelf uw zaad oogsten. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) of bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Lijst van streekeigen planten voor de gemeente Wezembeek-Oppem:

 

Streekeigen bomenNederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Beuk

Fagus sylvatica

Boswilg

Salix caprea

Gewone es

Fraxinus excelsior

Gewone vlier

Sambucus nigra

Gladde iep

Ulmus minor

Grauwe wilg

Salix cinerea

Haagbeuk

Carpinus betulus

Ratelpopulier

Populus tremula

Ruwe berk

Betula verrucosa

Schietwilg

Salix alba

Spaanse aak

Acer campestre

Wilde peer

Pyrus communis

Wintereik

Quercus petraea

Winterlinde

Tilia cordata

Zachte berk

Betula pubescens

Zoete kers

Prunus avium

Zomereik

Quercus robur

Zwarte els

Alnus glutinosa


Streekeigen struikenNederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Brem

Cytisus scoparius

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Gelderse roos

Viburnum opulus

Hazelaar

Corylus avellana

Hondsroos

Rosa canina

Hulst

Ilex aquifolium

Mispel

Mespilus germanica

Sleedoorn

Prunus spinosa

Sporkehout/vuilboom

Frangula alnus

Taxus

Taxus baccata

Vlier

Sambucus nigra

Vogelkers

Prunus padus

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Wilde liguster

Ligustrum vulgare

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

Rode kornoelje

Cornus sanguinea


Meer info


http://www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2008-2013/handleiding-1/na-lijst-van-inheemse-bomen-en-struiken (lijst van inheemse bomen en struiken in Vlaanderen)

http://www.inbo.be/docupload/4145.pdf
(lijst van kwekers die plantsoen van aanbevolen herkomsten verkopen)

www.inbo.be

www.natuurenbos.be

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV