Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Fijn stof

Wat zweeft daar in de lucht?


De luchtkwaliteit in Vlaanderen behoort nog altijd tot de slechtste van Europa. Een van de schadelijkste stoffen die luchtverontreiniging veroorzaakt, is fijn stof.

Fijn stof vormt een ernstig gevaar voor onze gezondheid. Het is een mengsel van afzonderlijke kleine deeltjes van verschillende afmetingen en samenstelling, die via neus-, mond- en keelholte in de luchtwegen terechtkomen en zo de grote bloedvaten kunnen doen dichtslibben. Het lokt astma- en allergieaanvallen uit, veroorzaakt hart- en vaatziekten, longkanker en andere longaandoeningen.
De allerkleinste deeltjes, zoals dieselroet, ontstaan door condensatie van verbrandingsproducten. De grotere deeltjes worden in de lucht gebracht door de wind of het verkeer. Het gaat hierbij vaak om zand– en zeezout. Uit recent onderzoek blijkt dat de gevaarlijkste deeltjes de allerkleinste zijn. Zij komen vanuit de longen rechtstreeks in de bloedbaan terecht, terwijl het grovere fijn stof zich afzet in de keel en de bovenste luchtwegen.

Voornaamste bronnen van fijn stof zijn de industrie, diesel- en vrachtwagens, verwarming van gebouwen en de landbouw. Vlaanderen stelde een fijnstofplan op met maatregelen voor de verschillende sectoren: aanpassing rijgedrag, smogverkeersborden, promotie voor aankoop van milieuvriendelijke voertuigen, verbrandingsinstallaties uitrusten met filters, stimulering van energiebesparende maatregelen bij gebouwenverwarming, het opvolgen van technieken die leiden tot stofreductie. Maar de normen die Europa oplegt, worden in Vlaanderen voorlopig niet gehaald. Schonere auto's, het terugdringen van het dieselverkeer, de overstap van nog meer mensen naar het openbaar vervoer is en blijft een must.
Heel wat Vlamingen verbranden nog steeds hun (tuin)afval zelf. Dit is niet alleen verboden, maar hierbij komen ook fijn stof en allerlei andere schadelijke stoffen vrij. Het verbranden van (tuin)afval in openlucht, haarden en kachels heeft een negatief effect op het milieu en op de gezondheid én u kunt er bovendien een flinke boete voor krijgen.

Wat u zelf kunt doen?


Stook verstandig in uw open haard of houtkachel door geschikte brandstoffen te gebruiken en niet bij windstil of mistig weer te stoken. Neem voor korte afstanden de fiets en maak zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Als u toch met uw (milieuvriendelijke) auto rijdt, doe dit dan zo zuinig mogelijk en houd rekening met de smogverkeersborden.Meer info:

 www.irceline.be

Op deze website vindt u onder andere een actueel overzicht van de fijnstofconcentraties in de omgevingslucht.
Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV