Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Gevaarlijke stoffen

Vluchtige organische stoffen, persistente stoffen, pesticiden, PCB’s en fijn stof hebben allemaal een impact op levende organismen, waaronder de mens. Dit thema behandelt de verspreiding van deze stoffen in het milieu, welke impact ze hebben en hoe deze impact verminderd of vermeden kan worden.

Zonder is gezonder

Geen pesticiden in huis en tuin


Waarom zonder pesticiden?


Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog teruggevonden kan worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen. Daarom weren de Vlaamse gemeenten sinds 2004 pesticiden uit het openbaar groen. Samen met de Vlaamse overheid roepen we nu ook u op om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat is dan het alternatief? Hieronder vindt u alvast een aantal nuttige tips waarmee u de natuur respecteert en in de eerste plaats uw eigen gezondheid. Want zonder is gezonder.

Al sinds 2004 zetten we de eerste stappen naar openbaar groen dat volledig pesticidenvrij is. En waar we toch nog sproeien, is rationeel omgaan met pesticiden de boodschap. En het werkt: madeliefjes, klaprozen en andere kruiden kleuren de bermen. In de parken zijn er graspaden en is er meer onderbegroeiing. Onkruidbranders, borstel- en veegmachines verschijnen steeds vaker in het straatbeeld. Bij de heraanleg van een park of straat wordt rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.

Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. Ook u kan dus uw steentje bijdragen. Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen. Dit geldt ook voor restanten van producten die u allang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan. Alle lege verpakkingen en overschotten kan u naar de KGA-inzamelplaats brengen.  Kijk op de afvalkalender of informeer bij de gemeentelijke milieudienst waar het KGA ingezameld wordt. Meestal is dit het recyclagepark.

Hoe minder pesticiden we met z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu.Probeer alvast onze tips uit!


Last van bladluizen?


Met een krachtige waterstraal kan u heel wat bladluizen van de plant spuiten. In de herfst knipt u de aangetaste plantendelen af. Zo overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant jaar na jaar last van bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats. Overweeg om hem te verplanten of weg te doen.

Geef onkruid geen kans


Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek.
Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijdt u in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.

Met de hand of door het vuur


Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan u een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Harken bij warm weer
Houd paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

Harken bij warm weer


Houd paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

Mengsel van gras en klaver


Een nieuw gazon? Informeer bij uw tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van uw gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien.

Mos: met of zonder?


Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben van mos. U kan het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door schaduwminnende planten zoals varens, hosta's of kamperfoelie.

Minder muggen


Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Hebt u een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm uzelf en uw kinderen met een muskietennet boven het bed.

In de moestuin


Voorkom bodemziekten in uw moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten.

Tegen slakken


Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan u weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt uw tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten.Fijn stof

Wat zweeft daar in de lucht?


De luchtkwaliteit in Vlaanderen behoort nog altijd tot de slechtste van Europa. Een van de schadelijkste stoffen die luchtverontreiniging veroorzaakt, is fijn stof.

Fijn stof vormt een ernstig gevaar voor onze gezondheid. Het is een mengsel van afzonderlijke kleine deeltjes van verschillende afmetingen en samenstelling, die via neus-, mond- en keelholte in de luchtwegen terechtkomen en zo de grote bloedvaten kunnen doen dichtslibben. Het lokt astma- en allergieaanvallen uit, veroorzaakt hart- en vaatziekten, longkanker en andere longaandoeningen.
De allerkleinste deeltjes, zoals dieselroet, ontstaan door condensatie van verbrandingsproducten. De grotere deeltjes worden in de lucht gebracht door de wind of het verkeer. Het gaat hierbij vaak om zand– en zeezout. Uit recent onderzoek blijkt dat de gevaarlijkste deeltjes de allerkleinste zijn. Zij komen vanuit de longen rechtstreeks in de bloedbaan terecht, terwijl het grovere fijn stof zich afzet in de keel en de bovenste luchtwegen.

Voornaamste bronnen van fijn stof zijn de industrie, diesel- en vrachtwagens, verwarming van gebouwen en de landbouw. Vlaanderen stelde een fijnstofplan op met maatregelen voor de verschillende sectoren: aanpassing rijgedrag, smogverkeersborden, promotie voor aankoop van milieuvriendelijke voertuigen, verbrandingsinstallaties uitrusten met filters, stimulering van energiebesparende maatregelen bij gebouwenverwarming, het opvolgen van technieken die leiden tot stofreductie. Maar de normen die Europa oplegt, worden in Vlaanderen voorlopig niet gehaald. Schonere auto's, het terugdringen van het dieselverkeer, de overstap van nog meer mensen naar het openbaar vervoer is en blijft een must.
Heel wat Vlamingen verbranden nog steeds hun (tuin)afval zelf. Dit is niet alleen verboden, maar hierbij komen ook fijn stof en allerlei andere schadelijke stoffen vrij. Het verbranden van (tuin)afval in openlucht, haarden en kachels heeft een negatief effect op het milieu en op de gezondheid én u kunt er bovendien een flinke boete voor krijgen.

Wat u zelf kunt doen?


Stook verstandig in uw open haard of houtkachel door geschikte brandstoffen te gebruiken en niet bij windstil of mistig weer te stoken. Neem voor korte afstanden de fiets en maak zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Als u toch met uw (milieuvriendelijke) auto rijdt, doe dit dan zo zuinig mogelijk en houd rekening met de smogverkeersborden.Meer info:

 www.irceline.be

Op deze website vindt u onder andere een actueel overzicht van de fijnstofconcentraties in de omgevingslucht.
Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV