Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Buren Informatie Netwerk (BIN)

De aandachtige inwoner heeft ondertussen gemerkt dat er op vier verschillende plaatsen in onze gemeente nieuwe borden zijn geplaatst langs de weg (zie foto) : Buren Informatie Netwerk (BIN).

Over wat gaat het? In samenspraak met de politie en de burgemeester is onze gemeente ingedeeld in drie zones: SCHONE LUCHT, BRUEGHEL, en LANGE EIK met elk zijn coördinator (zie website WOKRA http://www.lokalepolitie.be/5401/nl/vragen/buurtinformatienetwerk/bins-in-de-politiezone-wokra)

Dit project is actief in onze gemeente sinds augustus 2016 en beoogt een goede samenwerking en communicatie tussen inwoners van onze gemeente en de lokale politie WOKRA.

Hoe kan u als inwoner helpen?
Heel eenvoudig het nummer 101 vormen met uw GSM en de politie op de hoogte brengen wanneer u zaken opmerkt die niet normaal zijn en die een gevaar zouden kunnen betekenen (bv. verdachte personen, wagens…). Op basis van de inhoud van uw boodschap wordt er beslist al dan niet deze boodschap door te sturen naar alle leden van het BIN, om zo een verhoogde aandacht te creëren en/of het fenomeen te traceren.

In een wereld die meer en meer individualistisch wordt is dit een unieke kans om wat meer met elkaar te communiceren. Dit alles vind u als symbool terug in de foto hierboven: de politie die de hand reikt aan de burger en de burgemeester die dit overkoepelend ondersteund!

Aarzel niet contact te nemen met de coördinator van uw zone :
· BIN Schone Lucht:
· BIN Brueghel:
· BIN Lange Eik:
om u lid te maken en vergeet zeker niet wat publiciteit te maken in uw omgeving bij de mensen die u kent.

Bij deze willen we alle huidige en toekomstige leden alvast hartelijk bedanken voor hun energie om van Wezembeek-Oppem een waakzame gemeente te maken!

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV