Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Burenbemiddeling

Ruzie met uw buur…


Hebt u ruzie of onenigheid met iemand uit uw buurt? Vindt u dat de kinderen of de huisdieren van uw buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van uw erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van uw buurman uw zicht op de straat. Wordt u gepest of hebt u last van roddels of scheldpartijen?

Hebt u zelf al geprobeerd om hierover met uw buur te praten, maar lukt het niet?

Dan kan burenbemiddeling u helpen!
Burenbemiddeling is er om de communicatie met uw buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

Opgelet:
Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt NIET tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist VOORKOMEN dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.


Hoe werkt burenbemiddeling?
U neemt contact op met de coördinatie burenbemiddeling en schetst het probleem. U wordt doorverwezen naar een bemiddelaar die naar uw verhaal zal luisteren. Nadien neemt hij contact op met uw buur en luistert ook naar zijn verhaal. Vervolgens worden jullie samen uitgenodigd om het probleem uit te praten en te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.
De bemiddelaars nemen een NEUTRALE positie. Ze brengen de buren samen, leiden het gesprek en waken erover dat ieder de kans krijgt om zijn standpunt, emoties, frustraties en verwachtingen onder woorden te brengen.

Samen zoeken naar een oplossing
Het is beter dat u en uw buur samen een overeenkomst bereiken die rekening houdt met jullie gevoeligheden en wensen. Zo’n overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door de politie, de vrederechter of een rechtbank.

Basisprincipes van burenbemiddeling
Essentiële voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat ieder bereid is om rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te praten. De deelname zal dus altijd gebaseerd zijn op ieders vrijwilligheid. Burenbemiddeling is gratis, en de bemiddelaars zullen altijd onpartijdig zijn. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk. Niet alleen de bemiddelaars zullen hiervoor absolute discretie garanderen, de beide partijen zullen daar natuurlijk ook moeten voor zorgen.

Win-Win, ook voor morgen
Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

Hoe kan u een beroep doen op bemiddeling?
Contacteer mevrouw Nathalie Stiennon op 02 783 12 25 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur) of via e-mail . U kan ook een brief per post sturen ter attentie van de coördinatie burenbemiddeling: Sterrenveld 28, 1970 Wezembeek-Oppem. Voor een gesprek dient u op voorhand een afspraak te maken met mevrouw Nathalie Stiennon.Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV