Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

verkiezingen 2019

Verkiezingen zondag 26 mei 2019

1. Europese parlementsverkiezingen


De volgende Europese verkiezingen worden gehouden op 26 mei 2019. Om de vijf jaar kiezen de burgers wie ons land in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen.

Heeft u de Belgische nationaliteit en woont u in Wezembeek-Oppem? Als u aan de kiezersvoorwaarden voldoet, ontvangt u uw oproepingsbrief begin mei 2019.

Bent u onderdaan van één van de andere lidstaten van de Europese Unie en verblijft u in België? Wilt u stemmen op kandidaten van Belgische lijsten? Dan moet u zich inschrijven op de kiezerslijst via dit formulier (deadline: 28 februari 2019).

Misschien hebt u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover u nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

Opgelet: een Europese burger die als kiezer is geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt niet automatisch geregistreerd op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hij of zij moet zich apart inschrijven voor de Europese verkiezingen via dit formulier.

Op 26 mei 2019 verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.


Inschrijving niet-Belgische kiezers: 4 voorwaarden
Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen.
U moet:

1.De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten.
2.Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben.
3.Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht.
4.Ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Hiertoe dient u het formulier C/1 in te vullen dat u hier kunt downloaden of bekomen bij het gemeentebestuur. Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis (gebouw Domus, Witte-Dovenetellaan 3), per post opsturen of per e-mail . Vergeet dan niet een kopie van uw identiteitskaart of verblijfstitel in bijlage zetten.

In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.


Meer info?
-
European Elections: website beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie
- Dienst burgerzaken: 02 783 12 11 of2. Federale en regionale verkiezingen

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV