Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Financiën

De financieel beheerder bekleedt een spilfunctie bij de voorbereiding en de materiële uitvoering van de begroting van de gemeente én staat in voor de financiële beleidsadvisering, de financiële analyse en voor de strategische nota bij de meerjarenplannen en de beleidsnota bij de begroting.

De gemeenteboekhouding gebeurt onder toezicht van de financieel beheerder, net als de opmaak van de inventaris, de kredietaanpassingen en de jaarrekening.

De financieel beheerder staat garant voor de krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen van de gemeente met een budgettaire of financiële impact.

Hij int de ontvangsten van de gemeente en verricht de uitgaven.

De financieel beheerder verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen.

In zijn opdracht wordt hij bijgestaan door de medewerkers van de dienst Financiën.


Belasting-, retributie- en tariefreglementen
Relevante info
Contact
Dienst financiën

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

> NIEUW ADRES VANAF
1 OKTOBER 2018:

Witte-Dovenetellaan 3D
1970 Wezembeek-Oppem


Diensthoofd dienst financiën
Herman Jacobs
(
02 783 12 27
7 02 783 12 51Boekhouder
Martine Gheyselinck
( 02 783 12 62Administratieve medewerker
Anita Jansen
( 02 783 12 33Chantal De Brue
( 02 783 12 28Openingsuren
Maandag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Gemeenteontvanger
Op afspraak
GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV