Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Uittreksel strafregister

Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Bestaan er verschillende modellen?

Wie kan een uittreksel bekomen?

Hoe dien ik een uittreksel aan te vragen?


Wat is een uittreksel uit het strafregister?


In het strafregister worden sommige veroordelingen uitgesproken door hoven of rechtbanken geregistreerd door de gemeentelijke dienst burgerzaken en door de diensten van het centrale strafregister. Deze gegevens worden gebruikt voor het informeren van het Openbaar Ministerie of de strafrechter via inlichtingenbulletins of om particulieren de mogelijkheid te geven om hun gerechtelijk verleden te bewijzen via het "uittreksel uit het strafregister".

Dit uittreksel is de nieuwe naam voor het "getuigschrift van goed zedelijk gedrag" dat u dikwijls nodig heeft om te solliciteren.


Bestaan er verschillende modellen?


Er bestaan 3 modellen van uittreksels uit het strafregister:

Model 595 (oud model 1): basismodel gevraagd om een activiteit uit te oefenen die NIET onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Model 596.1: uittreksel uit het strafregister voor bepaalde beroepscategorieën en speciale toelatingen.

Model 596.2 (oud model 2): uittreksel uit het strafregister gevraagd voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.


Wie kan een uittreksel bekomen?


Iedere inwoner vanaf de leeftijd van 16 jaar kan van zichzelf een uittreksel uit het strafregister bekomen.


Hoe dien ik een uittreksel aan te vragen?


1. U kan een uittreksel aanvragen via ons E-loket:

Eén week na de aanvraag krijgt u een bevestigingsmail waarin u het uittreksel kan downloaden.
U hoeft dus niet meer persoonlijk langs te komen.
Let op !!! Downloaden kan enkel met uw identiteitskaart en een kaartlezer!


2. Aan de loketten van de dienst burgerzaken:

U dient zich persoonlijk aan te bieden, in het bezit van uw elektronische identiteitskaart. Vanaf één week na uw aanvraag kan u het uittreksel persoonlijk afhalen aan de loketten. Niet vergeten uw elektronische identiteitskaart mee te brengen.

3. Via email:


U dient volgende gegevens te vermelden:

  • uw nationaal nummer
  • het model dat u wenst: model 595/model 596.1/model 596.2
  • tewerkgesteld voor de private veiligheid: ja/nee
  • taal: nl/fr
  • gedetailleerde omschrijving* van het doeleinde waarvoor het uittreksel zal dienen
  • aantal exemplaren: 1, 2,...

Zonder vermelding van deze gegevens kan uw aanvraag niet behandeld worden.
Eén week na de verzending van uw e-mail kan u het uittreksel persoonlijk afhalen aan de loketten van de dienst burgerzaken. Niet vergeten uw elektronische identiteitskaart mee te brengen!

* BELANGRIJK ! Geef een duidelijk omschreven reden waarom u het document aanvraagt. Bijvoorbeeld "werk" of "sollicitatie" alleen is niet voldoende. Beter is bijvoorbeeld "sollicitatie bij een bankinstelling" of "verkrijgen jachtvergunning". Ook het niveau is belangrijk. Bijvoorbeeld "sollicitatie als bestuurder van beleggingsfondsen" of "lid van de raad van bestuur in de veiligheidssector". De reden voor dit verzoek is een wijziging aan art. 595 en art. 596 van het wetboek van strafvordering. 

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV