Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Adreswijzigingen

Aankomst in Wezembeek-Oppem

Verhuis binnen de gemeente

Vertrek uit Wezembeek-Oppem naar een andere Belgische gemeente of stad

Vertrek naar het buitenland

Tijdelijke afwezigheid

Referentieadres


Aankomst in Wezembeek-Oppem

 
Indien je je hoofdverblijfplaats vestigt in onze gemeente moet je je binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst aanbieden in de dienst Burgerzaken.

Je kan je adreswijziging ook schriftelijk, per fax of via e-mail melden.
Indien je je niet persoonlijk aanmeldt moet je je wel voldoende identificeren door je persoonsgegevens, je rijksregister- of identiteitskaartnummer en je GSM- en telefoonnummer te vermelden.

Wanneer je gezinshoofd (referentiepersoon) of een meerderjarig gezinslid bent kan je de aangifte doen. 
Indien je met meerdere personen van een verschillend adres komt, moet elk gezinshoofd of meerderjarig gezinslid de aangifte doen.
Een niet-ontvoogde minderjarige moet vergezeld worden van iemand met ouderlijk gezag. Indien de ouders niet samenleven zal de andere ouder door de dienst Burgerzaken ingelicht worden.
Bij een latere wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige zal de dienst Burgerzaken de ouders schriftelijk inlichten.

Indien je je persoonlijk aanmeldt moet je je identiteitskaart meebrengen.
Als je nog nooit ingeschreven werd in België moet je tevens een geboorteakte meebrengen.

Na controle van je verblijfplaats door de wijkagent wordt je gezin op dat adres ingeschreven.

De gezinsleden worden dan uitgenodigd om hun identiteitskaart aan te passen of te vervangen.

Indien je als vreemdeling aankomt in Wezembeek-Oppem: zie rubriek vreemdelingen.

Verhuis binnen de gemeente


Indien je je adres binnen de gemeente wijzigt, moet je je binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst aanbieden in de dienst Burgerzaken

Je kan je adreswijziging ook schriftelijk, per fax of via e-mail melden.
Indien je je niet persoonlijk aanmeldt moet je je wel voldoende identificeren door je persoonsgegevens, je rijksregister- of identiteitskaartnummer en je GSM- en telefoonnummer te vermelden.

Wanneer je gezinshoofd (referentiepersoon) of een meerderjarig gezinslid bent kan je de aangifte doen. 
Indien je met meerdere personen van een verschillend adres komt, moet elk gezinshoofd of meerderjarig gezinslid de aangifte doen.
Een niet-ontvoogde minderjarige moet vergezeld worden van iemand met ouderlijk gezag. Indien de ouders niet samenleven zal de andere ouder door de dienst Burgerzaken ingelicht worden.
Bij een latere wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige zal de dienst Burgerzaken de ouders schriftelijk inlichten.

Indien je je persoonlijk aanmeldt, moet je je identiteitskaart meebrengen.

Na controle van je verblijfplaats door de wijkagent wordt je gezin op dat adres ingeschreven.

De gezinsleden worden dan uitgenodigd om hun identiteitskaart aan te passen of te vervangen.

Indien je als vreemdeling verhuist in Wezembeek-Oppem: zie rubriek vreemdelingen.

Vertrek uit Wezembeek-Oppem naar een andere Belgische gemeente of stad

 
Dit moet je binnen de acht werkdagen enkel melden in het gemeente- of stadhuis van de nieuwe woonplaats.

Vertrek naar het buitenland

 
De juiste datum van het vertrek en het adres in het buitenland moet je ten laatste de dag voor het vertrek in de dienst Burgerzaken melden.

Een Belgische elektronische identiteitskaart blijft geldig en bruikbaar na verhuis naar het buitenland tot de einddatum van de kaart.

Indien je als vreemdeling vertrekt naar het buitenland: zie rubriek vreemdelingen.

Tijdelijke afwezigheid


Als je tijdelijk elders verblijft kan je dit onder bepaalde voorwaarden schriftelijk melden aan de dienst Burgerzaken om te vermijden dat je ambtshalve wordt geschrapt.

Je komt hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking indien je verblijft in een instelling of afwezig bent omwille van studie-, beroeps- of vakantiereden.

Je moet dan de aanvangsdatum van de tijdelijke afwezigheid en het adres in het binnen- of buitenland meedelen zodat we deze gegevens kunnen vermelden in je dossier van  het rijksregister.


Referentieadres


Indien je geen vaste verblijfplaats hebt, kan je je eventueel op een referentieadres laten inschrijven.
Dit is het adres van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. 
Indien het gaat om een gezin moet de toestemming door het gezinshoofd of de referentiepersoon van het gezin verleend worden.

De natuurlijke-of rechtspersoon die je inschrijving op zijn adres aanvaardt, verbindt zich ertoe je alle post te bezorgen.  Hierbij mag de natuurlijke of rechtspersoon geen winstbejag nastreven. 

Hieronder kan je het formulier afdrukken waarmee je toestemming vraagt om je op het adres van een natuurlijk persoon of op de zetel van een rechtspersoon in te schrijven.

Formulier referentieadres op het adres van een natuurlijk persoon
Formulier referentieadres op de zetel van een rechtspersoon

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV