Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Attesten of getuigschriften

Wat is een attest of getuigschrift?

Wie kan een attest krijgen?

Waar kan je een attest krijgen?

Hoe kan je een attest verkrijgen?


Wat is een attest of getuigschrift?


Dit is een formulier waarin een bepaald feit dat blijkt uit de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregisters  van een inwoner wordt bevestigd.

De volgende attesten of getuigschriften kan je verkrijgen:

 • Samenstelling van het gezin
 • Getuigschrift van woonst
 • Getuigschrift van verblijf voor een huwelijk
 • Uittreksel uit het bevolkings-(vreemdelingen-) register
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van inschrijving

 

Wie kan een attest krijgen?


Je kan enkel persoonlijke attesten krijgen. Eventueel kunnen je echtgeno(o)t(e), ouders en afstammelingen in de rechte lijn ook voor jou een attest komen afhalen.

Indien iemand anders (zelfs verwant) voor jou een attest of getuigschrift moet komen afhalen, kan dit enkel als hij een schriftelijke volmacht en een kopie van je identiteitskaart meebrengt.

Aan derden zoals schuldeisers, advocaten, notarissen,... wordt enkel een attest of getuigschrift afgeleverd indien het door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn.

Waar kan je een attest krijgen?


Een attest van een persoon kan je bekomen in de dienst Burgerzaken van de gemeente waar deze zijn hoofdverblijfplaats heeft.


Hoe kan je een attest verkrijgen?


Rechtstreeks aan de balie van de dienst Burgerzaken op vertoon van je identiteitskaart, op basis van een geschreven volmacht met kopie van de identiteitskaart van de betrokkene of een geschreven en gemotiveerde aanvraag van een derde (schuldeiser, advocaat, notaris).

Het attest kan ook schriftelijk, per e-mail  of per fax aangevraagd worden.

Het attest wordt rechtstreeks overhandigd of met de post naar de aanvrager verzonden.

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV