Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Vreemdelingen

Aankomst in Wezembeek-Oppem

Verhuis binnen de gemeente

Vertrek uit Wezembeek-Oppem naar een andere Belgische gemeente of stad

Vertrek naar het buitenland

Tijdelijke afwezigheid

Referentieadres

Integratie

Aankomst in Wezembeek-Oppem


Als je als buitenlandse onderdaan op een privé-adres in Wezembeek-Oppem verblijft moet je je binnen de acht werkdagen melden bij de dienst Vreemdelingen.
Deze meldingsplicht geldt niet voor ambtenaren van Europese instellingen of hun gezinsleden ten laste en bevoorrechte vreemdelingen (bijvoorbeeld diplomaten en consulaire ambtenaren).
 
Wanneer je gezinshoofd (referentiepersoon) of meerderjarig gezinslid bent kan je de aangifte doen.
Indien je met meerdere personen van een verschillend adres komt moet elk gezinshoofd of meerderjarig gezinslid dit aangeven.
Een niet-ontvoogde minderjarige moet vergezeld worden van iemand met ouderlijk gezag.
Indien de ouders niet samenleven zal de andere ouder door de dienst Burgerzaken ingelicht worden.

Volgens het soort verblijf dat je aanvraagt en indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan en bepaalde documenten worden overhandigd krijg je na een woonstcontrole door een wijkagent een verblijfsdocument als bewijs van je inschrijving. Dit is geen identiteitskaart. Als vreemdeling moet je dus nog steeds in het bezit zijn van de identiteitskaart van je land van oorsprong of uw paspoort.
De dienst Vreemdelingen levert deze documenten niet alleen af maar verlengt, vervangt of vernieuwt ze ook.

Hieronder krijg je een overzicht van de verschillende documenten die je kan aanvragen.

Kort verblijf (maximum drie maanden)


Je blijft ingeschreven in je thuisland en ontvangt een aankomstverklaring voor toeristen, om tijdelijk in België te verblijven.


Lang verblijf (meer dan drie maanden)


Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt een verblijfskaart.

De prijs voor de afgifte van een elektronische kaart bedraagt 21 EUR. Je moet een pasfoto (op een witte, egale achtergrond) en je oude verblijfskaart meebrengen. Je moet tevens je identiteit kunnen bewijzen met je identiteitskaart van je land van oorsprong of je paspoort.

Meer uitleg over de elektronische identiteitskaarten vind je onder de rubriek identiteitskaarten.

Voor meer info over verblijfsdocumenten en voorwaarden kan je terecht bij:

                                      
Gemeentelijke dienst Vreemdelingen Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken,
Witte-Dovenetellaan 3 Dienst Vreemdelingen

( 02 783 12 31
7 02 783 12 53

( 02 793 80 00
7 02 274 66 91


www.dofi.fgov.be


Verhuis binnen de gemeente


Je moet je als gezinshoofd of als meerderjarig gezinslid binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst aanbieden in de dienst Vreemdelingen.
Je kan je adreswijziging ook schriftelijk, per fax (02 783 12 53) of via e-mail 
() melden. Dan moet je je wel voldoende identificeren door je persoonsgegevens, je rijksregister of identiteitskaartnummer en je GSM- en telefoonnummer te vermelden.


Indien je met meerdere personen van een verschillend adres komt moet elk gezinshoofd of meerderjarig gezinslid de aangifte doen.
Een niet-ontvoogde minderjarige moet vergezeld worden door iemand met ouderlijk gezag.
Indien de ouders niet samenleven zal de andere ouder door de dienst Burgerzaken ingelicht worden.

Als je je persoonlijk aanmeldt moet je een verblijfsdocument of elektronische vreemdelingenkaart meebrengen.

Na controle van je verblijfplaats door de wijkagent wordt je gezin op dat adres ingeschreven.

Alle gezinsleden worden dan uitgenodigd om hun situatie te regulariseren.


Vertrek uit Wezembeek-Oppem naar een andere Belgische gemeente of stad


Dit moet je binnen de acht werkdagen melden in het gemeente- of stadhuis van je nieuwe woonplaats.

Vertrek naar het buitenland


De juiste datum van het vertrek en het adres in het buitenland moet je ten laatste de dag voor het vertrek in de dienst Vreemdelingen melden. De verblijfsdocumenten moet je inleveren.

 

Integratie


Met het inburgeringsdecreet van 14 juli 2006 engageert onze Vlaamse Regering zich om te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samenleven in diversiteit. Dat gebeurt op grond van gelijkheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het inburgeringsbeleid is een belangrijk instrument om dit te realiseren. Het volgen van een inburgeringstraject biedt de inburgeraar een eerste opstap naar een actief burgerschap.

Via het inburgeringstraject wordt u de mogelijkheid gegeven om Nederlands te leren.


Tenlasteneming


U heeft als Belg een kennis of een familielid heeft die niet Belgisch nationaliteit heeft en niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf in België te dragen. U wilt deze persoon voor een kort verblijf (max. 90 dagen) naar België laten komen. Dan kunt u voor hem een verbintenis tot tenlasteneming aangaan. U kunt hiervoor dit formulier invullen. Belangrijke opmerking: bij het downloaden van het document, dient u pagina 1 en 2 recto verso af te drukken, zoniet wordt uw aanvraag door het ministerie of de ambassade geweigerd.

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV