Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Adoptie

Adoptie in België


In België bestaan twee soorten adoptie: de gewone en de volle adoptie.

Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan.

De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een staat met dezelfde rechten en verplichtingen, als ware het een kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten. De band met de oorspronkelijke familie wordt verbroken met uitzondering van de huwelijksbeletselen, registratie- en successierechten en omgangsrecht van de oorspronkelijke grootouders. De geadopteerde krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptant(en).Een volle adoptie kan niet herroepen worden.

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Wenst U een kind te adopteren, contacteer dan:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 76 77
E-mail:
Website: www.kindengezin.be 


Adoptie in het buitenland


Een buitenlandse adoptievonnis moet U in België eerst laten registreren bij:


Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel: 02 542 71 61
E-mail:
Website: www.just.fgov.be

Daarna kan U de adoptiebeslissing op de administratie burgerlijke stand van uw woonplaats laten overschrijven.Klik hier voor meer informatie over de gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

Nuttige adressen

Contact
Afdeling Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren
Nuttige adressen

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV